Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Jurnalistika fakültəsinin görkəmli məzunları və elm xadimləri

İMANQULİYEV NƏSİR ƏSƏDULLA OĞLU (1911-1998) Jurnalist

BABAYEV NURƏDDİN HƏSƏN OĞLU (1921-1991) Yazıçı-jurnalist

ŞAHGƏLDİYEV HƏSƏN ALI OĞLU (1908-1961) - BDU jurnalistika kafedrasının ilk müdiri, publisist

MAHMUDOV RƏŞİD İSMAYIL OĞLU (1929-2008)

ZEYNALOV NƏRİMAN NƏSURULLAH OĞLU (1933-1989) Jurnalist

XƏLİLOV QULU QASIM OĞLU (1930-1995) Professor, əməkdar elm xadimi

HÜSEYNOV ŞİRMƏMMƏD AĞAMƏMMƏD OĞLU (1924-2019) Jurnalist

MEHDİYEV FAMİL AĞALAR OĞLU (1934-2003) Jurnalist

RÜSTƏMOV TOFİQ TAĞI OĞLU (1936-1998) Jurnalist

XƏLİL RZA ULUTÜRK (1932-1994) Xalq şairi

MURADXANOVA MAİLƏ BALABƏY QIZI (1940-2010) Əməkdar jurnalist

SADIQOV BƏXTİYAR YUSİF OĞLU (1951) Əməkdar jurnalist

MUSTAFAYEV ALI MUSTAFA OĞLU (1952-1991) Milli qəhrəman

KƏRİMOV KAZIMAĞA MÖHSÜN OĞLU (1951-1992) Azərbaycanın Milli qəhrəmanı

MİRZƏYEV OSMAN MİRZƏHÜSEYN OĞLU (1937-1991) Əməkdar jurnalist

İSLAM SƏFƏRLİ (1923-1974) Əməkdar incəsənət xadimi, şair

KƏSƏMƏNLİ NÜSRƏT YUSİF OĞLU (1945-2003) Şair

DADAŞOV AYDIN ƏRŞAD OĞLU (1952-2017) Filoloq, jurnalist

MƏMMƏDLİ CAHANGİR ƏBDÜLƏLİ OĞLU (1942) Jurnalist, professor

ƏLİZADƏ YALÇIN MUSTAFA OĞLU (1940) Jurnalist

VƏLİYEV HƏMİD ALI OĞLU (1939) Jurnalist

VƏLİYEV ŞAMİL QİYAS OĞLU (1960) Filoloq, jurnalist

MƏHƏRRƏMLİ QULU MƏMMƏDQULU OĞLU (1954) Jurnalist, professor

ƏHMƏDLİ NƏSİR ABBAS OĞLU (1942) Jurnalist, professor

MƏMMƏDOV ALXAN BAYRAM OĞLU (1954) Filoloq, jurnalist

RÜSTƏMOV AKİF RÜSTƏM OĞLU (1939) Jurnalist

ABBASOV NAMİQ RƏŞİD OĞLU (1940) General-polkovnik

ASLANOV ASLAN ƏHMƏD OĞLU (1951) AzərTAc-ın baş direktoru

RƏŞAD MƏCİD (1964) - Yazıçı, jurnalist, "525-ci qəzet"in baş redaktoru

 

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009