Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Dövri nəşrlərin öyrənilməsi metodikası

Fənnin məqsədi: Dövri nəşrlərin öyrənilməsi  metodikası  magistr tələbələrə  tədqiqatın xarakterini, xüsusiyyətlərini, araşdırmalarda diqqət yönəldiləcək məqamları aydınlaşdırır. Dövri nəşrlərin öyrənilməsi zamanı istifadə olunan tədqiqat metodlarını mənimsəməyə kömək edir.

Fənnin əhəmiyyəti: Kurs tələbələrdə  fakta, hadisələrə yanaşma tərzini, tədqiqatın müxtəlif formalarda aparılması vərdişini aşılyayır.

Qiymətləndirmə: əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.              

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009