Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Radio-televiziya texnikası və verilişlərin istehsalı

Fənnin məqsədi: Müasir dövrdə yaradıcılıq nəaliyyətləri əldə etmək üçün elektron texnikanın imkanlarını bilmək, portativ qurğulardan istifadə qaydalarına günün tələbləri səviyyəsində yiyələnmək, radio və televiziya yayımının tarixi və inkişafına bələd olmaq bütün bunlar kursun qarşısında qoyulan məqsədlərdir. Radio və televiziya studialarının quruluşu texniki və yaradıcı bazasının tələbələr tərəfindən öyrədilməsi də bun kyrsa aiddir.

Fənnin əhəmiyyəti: Bu fənni öyrənməklə tələbələr KİV-in müasir texnikasini və ondan istifadə qaydalarının öyrənəcəklər.

Qiymətləndirmə : Əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009