Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Ağayeva Nigar İkram qızı

“Jurnalistika” ETL-də elmi işçi

İş telefonu: +(994) 12 510-17-40

e-mail: n_aghaeva@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 27 aprel 1986-ci ildə Bakıda anadan olub
 • Evlidir, 2 övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • BDU Jurnalistika 2002-2006 (bakalavr)
 • BDU Jurnalistika 2006-2009 (magistr)
 • Mətbuat tarixi və ideoloji iş metodları kafedrasının dissertantı-2013

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2011-ci ildən BDU “Jurnalistika” ETL-də elmi işçi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə rusdilli mətbuat (1918-1920-ci illər)
 • Azərbaycanın rusdilli publisistlərinin yaradıcılığı (1905-1918)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2007, noyabr: Bakı - Həsən bəy Zərdabi (1907-2007), Həsən bəy Zərdabinin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans
 • 2008, may: Bakı - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli jurnalistika: tarix, ənənə, müasirlik
 • 2011, noyabr: İssık-kul - Elm və ali təhsilin aktual problemləri
 • 2011,noyabr: Rusiya - Qloballaşma şəraitində humanitar elmlərin problem və perspektivləri
 • 2012, may:  Bakı - Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi
 • 2017, fevral: Bakı - Müasir medianın yaradıcılıq prinsiplərinin milli mətbuata tətbiqi yolları

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • İnternet-kommunikasiya, virtual reallıq və onun ictimaiyyətin formalaşmasına təsiri. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №2, Bakı, 2011
 • Rus dilinin inkişaf xüsusiyyətləri və onun Azərbaycan KİV-ində intensivliyi. Filologiya məsələləri, №8, Bakı, 2011
 • Müasir dilçiliyiv vəziyyəti və KİV-in dili. Dil və ədəbiyyat beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2012
 • Azərbaycanın elektron KİV-i. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2013
 • Müsəqillik illərində Azərbaycanın rusdilli mətbuat orqanları. Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası  № 1. Bakı, 2013
 • Müasir jurnalistikada “Exo” qəzetinin yeri. Həsən bəy Zərdabinin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2007
 • AXC dövründə Azərbaycan jurnalistika ənənələri və müasir müstəqil mətbuat (ümumi xarakteristika). Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli jurnalistika: tarix, ənənə, müasirlik; H.Əliyevin anadan olmasının 85 və AXC-nin 90 illik yubileylərinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransların materialları. Bakı, 2008
 • KİV-in ictimaiyyətin psixi sağlığına neqativ təsiri. Ali təhsilin və elmin aktual problemləri; Tınıstanov adına İssık-kul dövlət universitetinin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfrans materialları. Bakı, 2011
 • Qloballaşma şəraitində müasir jurnalistikanın inkişafı. Qloballaşma şəraitində humanitar elmin problem və perspektivlərinə həsr olunmuş konfrans materialları. Bakı, 2011
 • Interactive journalism today. Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat  təcrübəsi I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2012
 • Müasir dilçiliyin vəziyyəti və KİV-in dili. Dil və ədəbiyyat beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2012
 • Azərbaycanın elektron KİV-i. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2013
 • Müsəqillik illərində Azərbaycanın rusdilli mətbuat orqanları. Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası, № 1. Bakı, 2013
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində demokratik mətbuatın inkişafı məsələləri. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2014
 • Azərbaycanda rusdilli mətbuatın tarixindən. Молодой ученый. Научный журнал, Москва, 2014
 • Azərbaycan” qəzeti - AXC-nin mətbu orqanı. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №2, Bakı Slavyan Universiteti. Bakı, 2015
 • Senzura və AXC-nin qanunvericilik aktları. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №4, Bakı Slavyan Universiteti. Bakı, 2015
 • Azərbaycan İnternet Məkanında Rusdilli KİV-in Problemləri. Ənənəvi mediadan internet mediaya doğru: problemlər, çağırışlar. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, 2016
 • Görkəmli jurnalist və publisistlər AXC dövrü mətbuatı səhifələrində (1918-1920). Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2016.
 • Əhməd bəy Ağayevin yaradıcılıq yolu. Müasir medianın yaradıcılıq prinsiplərinin milli mətbuata tətbiqi yolları. Bakı, 2017

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009