Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Rüstəmov Akif Rüstəm oğlu

Yeni media və kommunikasiya nəzəriyyəsi kafedrasının

professor əvəzi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu: + (994) 12 538 66 82

e-mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 19 dekabr 1939-cu ildə Ağdamda anadan olub.
 • Ailəlidir, üç övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1964-1969-cu illərdə ADU, Jurnalistika fakültəsində təhsil alıb.
 • 1982-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1969-1975-ci illərdə jurnalistika fakültəsində baş laborant vəzifəsində çalışıb.
 • 1975-1989-cu illərdə jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəci kafedrasında müəllim, baş müəllim,  dosent vəzifələrində çalışıb.
 • 1989-1999-cu illərdə Jurnalistika fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb.
 • 1999-cu ildən jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəci kafedrasının dosentidir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Jurnalistikaya giriş

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Mass-medianın hədəf auditoriyası, KİV-in fəaliyyətində auditoriyanın rolu və yeri

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 1995, Hollandiya: Avropa Jurnalistlərinin beynəlxalq seminarı
 • 2013, Bakı: “Yeni medianın humanitar aspektləri” elmi-praktik konfransı

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • Xarici ölkələrin jurnalistikası. (Həmmüəllif). Bakı, 2007
 • Jurnalistika. Dərs vəsaiti. Bakı, 2005
 • Dünya jurnalistika tarixi.Dərs vəsaiti. Bakı, 2010
 • Jurnalistikanın əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı, 2011
 • Jurnalistika 1-ci cild. Dərs vəsaiti.Bakı, 2012
 • Jurnalistika” 2-ci cild. Dərs vəsaiti.Bakı, 2013
Məqalələr
 • Kütləvi informasiya vasitələri IV hakimiyyət kimi. Elmi-praktik konfransın materialları, Bakı Universiteti, 2006
 • Jurnalistika demokratik cəmiyyətdə. Elmi-praktik konfransın materialları, Bakı Universiteti, 2006
 • Azərbaycanın müstəqil mətbuatının təşəkkülü. "Dirçəliş XXI əsr ". Bakı,  2006
 • Qadın hüquqlarının müdafiəsinda jurnalist təşəbüssləri. "Qadın və cəmiyyət", Bakı, 2007
 • Jurnalist təşkilatları vətəndaş cəmiyyətinin atributudur. Elmi-praktik konfransın materialları, Bakı Universiteti, 2008
 • Jurnalistika demokratiya institutu kimi."Türk eli" jurnalı. Bakı, 2008
 • Jurnalistika peşə etikası (tezislər) BDU-nun 90 illik yubilleyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Bakı,2009
 • KİV sahəsində dövlət siyasəti.N.İmanquliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan jurnalistikası qloballaşma dövründə: qaynaqlar və perspektivə baxış” Respublika elmi-praktik kon-fransının materialı.Bakı,2011
 • KİV-in auditoriyası. H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Yeni medianın humanitar aspektləri” elmi-praktik konfransının materialı. Bakı, 2013
 • İnformasiya cəmiyyətində KİV-in qloballaşması.  “Azərbaycan mətbuatı tarixində müasirlik prinsipləri”. Əlibəy Hüseyn-zadənin 150 illik yubileyinə həsr olun-muş elmi-praktik konfransın material-ları. BDU, Jurnalistika fakültəsi, 2014
 • İnformasiya təhlükəsizliyi və mətbuat. “Füyuzat” jurnalı, № 3, 2014
 • Mətbuat azadlığı və jurnalist fəaliyyəti. “Füyuzat” jurnalı, № 4, 2014
 • Jurnalistika ikinci hakimiyyət rolunda. “Füyuzat” jurnalı,  № 5, 2014
 • Açıq sözlü, həyat nəfəsli müəllim. İstiqlalın işığında. Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2014
 • Mətbuat və söz azadlığı. “Füyuzat” jurnalı, №2 (82), 2015
 • “Əkinçi” milli oyanışa, tərəqqiyə yol açan qəzet idi. “Füyuzat” jurnalı, № 4 (82), 2015
 • Jurnalistikanın funksiyaları. “Füyuzat” jurnalı, №3 (83), 2015
 • İnformasiya savaşı, siyasəti, təhlükəsizliyi. “Füyuzat” jurnalı, №4 (90), 2016
 • Cəmiyyət və jurnalistika. “Füyuzat” jurnalı, №6 (91), 2016
 • İnformasiya cəmiyyətində KİV-in artan rolu. “Füyuzat” jurnalı, №2 (94), Bakı, 2017
 • Jurnalistika və beynəlxalq ter­rorizm problemi. “Füyuzat” jurnalı, №3 (95), Bakı, 2017
 • İnformasiya təhlükəsizliyi sa­hə­sin­də dövlət siyasəti. Jurnalistika (elmi, siyasi huma­nitar elmlər seriyası). Elm və Təhsil, № 7, Bakı, 2017
 • Jurnalist məsuliyyəti. “Füyuzat” jurnalı, №5 (97), Bakı, 2017
 • Cəmiyyətin həyatında informasiyanın və informasiya mübadiləsinin əhəmiyyəti. "Jurnalistika" (elmi, siyasi huma­nitar elmlər seriyası). Elm və Təhsil, № 9,  Bakı, 2018
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009