Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Kərimova Aynur Nurəddin qızı

Televiziya və radio jurnalistikası kafedrasının

əvəzçiliklə 0,5 ştat dosenti

iş telefonu : +(994) 12 539-02-96

e-mail: aynurimamverdiyeva@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1970-cu ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub.
 • 1986-cı ildə orta məktəbi medalla bitirib.
 • 1986-1991-ci illərdə BDU-nun jurnalistika fakültəsində təhsil alıb.
 • 1991-1994-cü illərdə BDU-nun aspiranturasında təhsil alıb.
 • 1994-cü ildən Jurnalistika fakültəsi Televiziya və radio  jurnalistikası kafedrasının müəllimidir.
 • 2012-2017-ci illərdə Televiziya və radiojurnalistikası kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb.
 • 2017-2018-ci illərdə Jurnalistika ETL-in müdiri vəzifəsində çalışıb.
 • Tədris etdiyi fənnlər: RTV jurnalistikasının əsasları
 • 50 məqalənin, 2 kitabın müəllifidir.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2008-ci ildə "Azərbaycan televiziyasının beynəlxalq əlaqələri: bu günü və perspektivi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
 • Filologiya elmləri namizədidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Televiziya nəzəriyyəsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Türkiyə, mediada müxtəliflik problemləri üzrə beynəlxalq konfrans 2007
 • Gürcüstan, avropa şurasinin keçirdiyi jurnalistika təhsilinin təkmilləşdirilməsi problemləri problemlərinə həsr olunmuş konfrans, 2008

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 • Jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyəsini  yüksəltmək üçün media təhsilinin səmərəsini artırmaq yolları, Ailə, Qadın və Uşaq jurnalı, № 4, Bakı, 2012
 • Yerli Televiziya yayımlarının müasir mədəni proseslərə təsiri, Mədəni Həyat jurnalı, № 6, Bakı, 2012
 • “Vizual semiotika”. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri j.№1, (T.T.Qəhrəmanova həmmüəllif). 2014
 • Mediadakı semiotik kodlar. Bakı Universitetinin Xəbərləri jurnalı Humanitar elmlər seriyası. №2, (T.T.Qəhrəmanova həmmüəllif), 2015
 • “Media özünüidarəetmənin etik aspektləri”. “Jurnalistika” ictimai-siyasi humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2015
 • Why development needs journalism? Bakı Humanitar Forum, sentyabr 2016
 • Making of journalism education. “New standards and approaches in journalism education”, oktyabr 2016

KİTABLAR

 • Susqu. Bakı, 2003
 • Xəbərçilik. Bakı, 2005
 • Radio jurnalistikası. Həmmüəllif - f.ü.f.d. A.Nəsirova. Proqram. Bakı, "Qanun", 2016
 • Televiziya jurnalistikası (həmmüəlliflərlə). Avropa Şurası. Bakı, 2017
 • Radio jurnalistikası (həmmüəlliflərlə). Avropa Şurası. Bakı, 2017
 • Yeni media jurnalistikası (redaktor). Avropa Şurası. Bakı, 2017
 • Fotojurnalistika (redaktor). Avropa Şurası. Bakı, 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009