Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Əzimova Aygün Qubad qızı


Mətbuat tarixi kafedrasının dosent əvəzi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

iş telefonu:+ (994)12 538 62 09

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1963-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olub.
 • 1971-1981-ci illərdə Şuşa şəhər 4 nömrəli orta məktəbdə təhsil alıb.
 • 1983-1989-cu illərdə ADU-nin Filologiya fakültəsində (qiyabi) təhsil alıb.
 • 2009- cu ildə "Müstəqillik dövrü Azərbaycan mətbuatında bədii publisistika ("Azərbaycan", "Ulduz" və "Qobustan" jurnallarının materialları əsasında" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru adı alıb.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1983- 1992-ci illərdə Şuşa şəhər 4 saylı orta məktəbində pioner baş dəstə rəhbəri, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi vəzifələrində çalışıb.
 • 1992-ci ildən Mətbuat tarixi və ideoloji iş metodları kafedrasında baş labarantdır.
 • 2000-2006-cı illərdə Bakı Asiya Universitetində müəllim vəzifəsində işləyib.
 • 2015-ci ildən Mətbuat tarixi və ideoloji iş metodları kafedrasının müəllimidir.
 • BDU-nun Filologiya fakültəsinin nəzdində filologiya elmləri doktoru və fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyaların müdafiəsini keçirən Dissertasiya Şurasında (D.02.181.) Elmi Seminarın üzvüdür.
 • 8 elmi məqalənin müəllifidir.
 • “Azərbaycan publisistikasının tarixi inkişaf mərhələləri” doktorluq mövzusu üzərində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müstəqillik dövrünün ədəbi bədii publisistikası

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Jurnal publisistikası: tarix, ənənə, müasirlik. Professor Ş.Hüseynovun 80 illik yubleyinə həsir olunmuş elmi praktik konfransının materialları. Bakı, 2004
 • Ədəbi-bədii jurnallarımız və Azərbaycan reallıqları. BDU elmi əsərləri toplusu. № 3, Bakı, 2005
 • “Ulduz” jurnalının publisistikasının əsas tematikası. “İrşad-100” elmi-praktik konfransının materiallları. Bakı, 2006
 • Azərbaycanda jurnal publisistikasının ənənələri. “Molla Nəsrəddin-100” elmi praktik konfransının materialları. Bakı, 2006
 • Ermənillərin separatçılıq fəaliyyətinin bədii publistikada əksi. “Dirçəliş” məcmuəsi. Bakı, 2007
 • Gerçəkliyin bədii publisistikada əksi. “Füyuzat-100” Ermənilərin separatçılıq fəaliyyətinin bədii publisistikada əksi. “Dirçəliş” məcmuəsi. Bakı, 2007
 • Gerçəkliyin bədii publisistikada əksi. “Füyuzat-100” elmi praktik konfransının materialları. Bakı, 2007
 • Azərbaycan bədii publisistikasında Qarabağ problemi. Türkiyənin Ərzurum Universitetinin məcmuəsi. 2009
 • Cənubi qafqazın ilk qadın jurnalisti. "İşıq" ictimai, elmi-mədəni orqan, Bakı, 2015
 • İctimai fiktimizdə "Yeni füyuzat"."Füyuzat" ictimai, elmi-mədəni orqan, Bakı, 2015
 • Milli mətbuatımızın ittihadının göstəricisi -“Qardaş köməyi”. “Jurnalistika” ictimai­-siyasi  humanitar elmlər seriyası. № 5, Bakı, 2016
 • İlk qadın jurnalist-Şəfiqə xanım Əfəndizadə. Bakı Slavyan Universitetinin Humanitar elmlərin öyrənil­məsinin aktual problem­lə­ri. № 3. Bakı, 2017
 • Qadın səsi. “İşıq”-ictimai, elmi,mədəni orqan. №2 (90). Bakı, 2017
 • “Azərbaycanda siyasi jurnalis­tika­nın təşəkkülü”. Proqram. Bakı , 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009