Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Azərbaycan jurnalistika tarixi elmi tədqiqatlarda

Fənnin məqsədi: Azərbaycan  jurnalistika tarixinin elmi tədqiqatlarda öyrənilməsi vacib məsələdir. Kursda həmin tədqiqatların xarakterini, xüsusiyyətlərini, araşdırmaq qarşıya məqsəd qoyulub.

Fənnin əhəmiyyəti: «Azərbaycan  jurnalistika tarixi elmi tədqiqatlarda» kursu magistrlərin öz tədqiqat  işlərini düzgün qurmağı, həm də müasir tələbləri nəzərə almağı öyrədir.

Qiymətləndirmə: əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.              

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009