Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Azərbaycan jurnalistikası tarixi

Fənnin məqsədi: Azərbaycan jurnalistikasının keçmişi, onun zəngin ənənələri ilə ilə tələbələri tanış etmək, müsbət və gərəkli  təcrübəni öyrənmək və özününküləşdirmək, tələbələrdə  onları yeni şəraitdə tətbiq etmək vərdişləri aşılamaqdır.

Ayrı-ayrı redaktorların, görkəmli jurnalist və publisistlərin yaradıcılığı ilə tanışlıq  qarşıya qoyulan vəzifələrdən biridir. Qəzet komplektləri, arxiv sənədləri və xatirələr kursu mənimsəməyin əsas mənbəyidir. Kurs beş mərhələdən ibarətdir.

  1. 1. «Əkinçi»yə (1875) qədərki dövr
  2. 2. Azərbaycan mili mətbuatının və jurnalistika  sisteminin yaranması (1875-1917)
  3. 3. AXC dövrü mətbuatı və jurnalistikası (1918-1920)
  4. 4. Sovet dövrü Azərbaycan jurnalistikası (1920-1991)
  5. 5. Müasir Azərbaycan jurnalistikası (1991-hazırkı dövrədək)


Fənnin vəzifəsi: Azərbaycan mətbuatının keçmişi, özünəməxsus ənənələri ilə tələbələri tanış etmək, müsbət və gərəkli təcrübəni öyrənmək, Cənubi Azərbaycan mətbuanının Azərbaycan jurnalistikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu göstərməkdir.

Fənnin praktik əhəmiyyəti: Müasir informasiya cəmiyyətində KİV-in yerini və rolunu müəyyənləşdirməkdə, qazanılan tarixi təcrübədən yararlanmaqda, həmçinin beynəlxalq jurnalistika təcrübəsindən istifadə etməkdə tələbələrə yardımçı olmaqdır.

Qiymətləndirmə: əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.              

 

 

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009