Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Azərbaycanda jurnalistika məktəbləri

Fənnin məqsədi: Jurnalistika məktəbləri maarifçi, satirik, milliyyətçi, siyasi, islamçı və s. istiqamətlərdə olsalar da, hamısını bir cəhət- xalqın maarifləndirilməsi cəhdi birləşdirirdi. Bir də meyl və istiqamətindən asılı  olmayaraq həmin məktəblər xalqın milli-əxlaqi və sosial-siyasi dəyərlərindən qidalandığı üçün ümummilli keyfiyyətlər kəsb etməkdədir. Tələbələr həmin keyfiyyətlərlə tanış olduqca ənənələrə sadiqlik ruhunda pərvəriş tapı rvə gələcək fəaliyyətində bu dəyərlərdən çıxış etməyi özünün vəzifə borcu bilir.

Fənnin əhəmiyyəti: Azərbaycan jurnalistikasının keçmişi, onun zəngin ənənələri ilə ilə tələbələri tanış etmək, müsbət və gərəkli  təcrübəni öyrənmək və özününküləşdirmək, tələbələrdə  onları yeni şəraitdə tətbiq etmək vərdişləri aşılamaq baxımından əhəmiyyətlidir.

Qiymətləndirmə: əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.              

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009