Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

BEYNƏLXALQ JURNALISTIKA KAFEDRASI

Beynəlxalq jurnalistika kafedrası. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdiyi ilk vaxtlardan etibarən dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi, xarici ölkələrlə siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi bu sahədə kadrlara ehtiyac yaratdı. Müxtəlif ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlamaqda həmişə ön yerdə olan BDU-nun Elmi Şurasının qərarı ilə 1990-91-ci tədris ilində Beynəlxalq münasibətlər və Beynəlxalq hüquq fakültəsi yaradıldı. Fakültənin ixtisaslarından biri olan Beynəlxalq jurnalistika bölməsinin tədris planı bir sıra xarici ölkələrin təcrübəsi əsasında hazırlandığına görə BDU-nun Jurnalistika fakültəsinin tədris planından əsaslı surətdə fərqlənirdi.

Respublikamızda jurnalistikanın beynəlxalq standartlara yaxınlaşmasını, beynəlxalq jurnalistika nəzəriyyələrinin daha geniş tədris olunmasına duyulan ehtiyacı, eləcə də Jurnalistika fakültəsinin magistratura pilləsində Beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə kadr hazırlığının həyata keçirilməsini nəzərə alaraq, 2004-cü ildə Beynəlxalq jurnalistika kafedrası yaradılmışdır.

Kafedra yaradılandan ona əməkdar jurnalist, professor Həmid Alı oğlu Vəliyev rəhbərlik edir. O, Beynəlxalq jurnalistikaya dair 5 kitabın, respublikada və xaricdə çap olunmuş 400-dən çox elmi və publisistik məqalənin müəllifidir.

Kafedrada Beynəlxalq jurnalistikanın aktual problemləri mövzusunda elmi araşdırmalar aparılır. Məqsəd xarici ölkələrin müasir KİV sistemini yeni baxış bucağından tədqiq etmək, dövrün qlobal problemlərinin jurnalistikaya təsirini müəyyənləşdirməkdir.

Keçən dövr ərzində kafedranın yaradılması öz müsbət nəticəsini verir. Belə ki, kütləvi informasiya vasitələrində əsas etibarilə peşəkarların işləməsini təmin etməkdə, jurnalistikamızın beynəlxalq miqyasda özünə layiqli yer tutmasında kafedranın böyük rolu vardır.

Kafedra yarandığı gündən sürətlə inkişaf edir, qurumun kadr potensialı durmadan güclənir.

Son illərdə kafedrada 4 monoqrafiya, 9 dərs vəsaiti, 19 fənn proqramı, 9 metodik vəsait çap edilmişdir. Kafedranın əməkdaşları tədqiqatları xaricdə, xüsusilə Rusiya və Ukraynanın Moskva, Sankt-Peterburq, Çita, Ufa, Kursk, Kiyev şəhərlərində çap edirlər.

Kafedranın müəllimlərindən dosent Vüqar Zivər oğlu Əliyev, dosent Pərvanə Yəhya qızı İbrahimova, dosent əvəzi Təranə Ələddin qızı Mahmudova Beynəlxalq jurnalistikanın ayrı-ayrı sahələrinə dair maraqlı araşdırmaların müəllifləridir.

Aytəkin Əli qızı Zeynalova dekan müavini, Arzu Sahib qızı Məmmədova Rus mərkəzinin müdiridir.

Kafedrada elmi potensialın perspektivini təmin etmək məqsədilə yüksəkixtisaslı kadr hazırlığı prosesi də həyata keçirilir.


Kafedranin tərkibi:

1.Vəliyev Həmid Alı oğlu – filologiya elmləri namizədi, professor, kafedra müdiri
2. Əliyev Vüqar Zifər oğlu – filologiya elmləri namizədi,dosent
3. İbrahimova Pərvanə Yəhya qızı - filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,baş müəllim
4. Zeynalova Aytəkin Əli qızı - 0,5 ştat dosent əvəzi
5. Əhmədli Nəsir Abbas oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor
6. Məmmədli Sabir Rza oğlu – tarix elmləri namizədi, dosent
7. Mazanlı İlham Abbas oğlu– tarix elmləri namizədi, dosent
8. Mahmudova Təranə Ələddin qızı – filologiya elmləri namizədi, dosent
9. Isgəndərova Vəfa Zahid qızı - filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
10. Məmmədova Arzu Sahib qızı - 0,5 ştat müəllim
11.Zeynalova Elnarə İslam qızı - baş laborant

 

Tədris olunan fənlər:
Bakalavr:

 1. Xarici ölkələrin jurnalistikası tarixi
 2. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri
 3. Azərbaycan informasiya agentliklərinin təşəkkülü və inkişafı
 4. Yeni dünya jurnalistikası
 5. Beynəlxalq uşaq hüquqları və jurnalistika
 6. Jurnalistika və beynəlxalq humanitar hüquq
 7. PR texnologiyası və jurnalistika
 8. Sosial media
 9. Dünyanın aparıcı informasiya agentlikləri
 10. Nitq Mədəniyyəti

 

 

Magistratura

 1. Beynəlxalq jurnalistikanın müasir problemləri
 2. Beynəlxalq informasiya mübadiləsi: forma və metodları
 3. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin informasiya təminatı
 4. Xarici ölkələrin müasir KİV sistemi
 5. Dünya informasiya agentlikləri
 6. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları
 7. KİV xaricə siyasi informasiya sistemində
 8. Diplomatik konsulluq və pratakol
 9. Azərbaycan mətbuatında beynəlxalq həyat məsələlərinin işıqlandırılması
 10. Xaricdə müxbir məntəqələrinin iş xüsusiyyətləri

 

 

Kitablar:

 • Vəliyev H. Dünya informasiya agentlikləri. B., 2003
 • Əhmədli N. KİV xaricə siyasi təbliğat sistemində. B., 2004
 • Mazanlı İ. Söz azadliğı və informasiya təhlükəsizliyi: milli və beynəlxalq təminat. B., 2005
 • Vəliyev H. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları. B., 2005
 • Əhmədli N. Jurnalistin nitq mədəniyyəti. B., 2005
 • Əliyev V. Beynəlxalq jurnalistikada etik normalar və Azərbaycan mətbuatı. B., 2006
 • Vəliyev H. Xarici ölkələrin jurnalistikası tarixi. B., 2012
 • Vəliyev H. Xarici ölkələri jurnalistikası tarixi Bakı “ Poliqrafiya” 2014. Poliqrafiya” Bakı- 2014. . 640 s. 40.ç. v. (Dərslik)
 • Əhmədli N. Jurnalistin nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı: “Elm və təhsil”, 2014, 280 s.17,5 ç.v.( Dərslik)
 • Məmmədli S. Beynəlxalq jurnalistika dünya media sistemində. Dos. Sabir Məmmədli - dərs vəsaiti, Bakı 2013. 196 səh. 6 ç.v.
 • Məmmədli S.Beynəlxalq jurnalistika: təşəkkül prosesi və demokratik ölkələrin media təcrübəsi. Monoqrafiya, Bakı 2013. 284 səh. 10 ç.v.
 • Məmmədli S. KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi. Bakı-2014 623 s. 39 ç.v
 • Mazanlı İ. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. Dərslik.  Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı. 2013
 • Mazanlı İ. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri: Dərs vəsaiti. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı. 2013, 416 s.
 • Mazanlı İ. KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi Bakı, 2014 623 s. 39 ç.v
 • Mazanlı İ. Söz azadlığı və informasiya təhlükəsizliyi: milli və beynəlxalq təminat. Terminlər və anlayışlar. Bakı, “Renessans” nəşriyyatı, 2015, 200 s.

 

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009