Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

BEYNƏLXALQ JURNALISTIKA KAFEDRASI

Beynəlxalq jurnalistika kafedrası 2004-cü ildə yaradılıb.

Beynəlxalq jurnalistika kafedrası “Beynəlxalq jurnalistikanın aktual problemləri” mövzusunda araşdırmalar aparır. Araşdırmanın aparılmasında əsas məqsəd beynəlxalq jurnalistikanın aktial problemlərini öyrənmək, xarici ölkələrin müasir KİV sistemini tədqiq etmək, onların müqayisəsini aparmaq, dövrümüzün qlobal problemlərinin jurnalistikaya təsirini müəyyənləşdirməkdir.

Hazırda kafedranın əməkdaşlarının ümumi sayı 8 nəfərdir. Bunlardan 1 nəfər elmlər doktoru, 5 nəfər elmlər namizədi dosent, bir nəfər baş müəllim və 1 nəfər baş laborantdir.
Professor Həmid Alı oğlu Vəliyev 2004-cü ildən Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının müdiridir. O, “Dünya informasiya agentlikləri” və “Beynəlxalq jurnalist təşkilatları”dərs vəsaitlərinin, “Xarici ölkələrin jurnalistikası tarixi” dərsliyinin , “Yeni dünya jurnalistikası” , " Beynəlxalq uşaq hüquqları və jurnalistika" fənn proqramlarının və 300-ə yaxin elmi və publisistik məqalənin  müəllifidir.

Kafedranin tərkibi:

 1. Vəliyev Həmid Alı oğlu – filologiya elmləri namizədi, professor, kafedra müdiri
 2. Əhmədli Nəsir Abbas oğlu – filologiya elmləri doktoru, professor
 3. Məmmədli Sabir Rza oğlu – tarix elmləri namizədi, dosent
 4. Mazanlı İlham Abbas oğlu– tarix elmləri namizədi, dosent
 5. İbrahimova Pərvanə Yəhya qızı - filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,baş müəllim
 6. Mahmudova Təranə Ələddin qızı – filologiya elmləri namizədi, dosent
 7. Əliyev Vüqar Zifər oğlu – filologiya elmləri namizədi,dosent
 8. Məmmədova Arzu Sahib qızı - 0,5 ştat müəllim
 9. Zeynalova Aytəkin Əli qızı- 0,5 ştat müəllim

 

Tədris olunan fənlər:
Bakalavr:

 1. Xarici ölkələrin jurnalistikası tarixi
 2. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri
 3. Azərbaycan informasiya agentliklərinin təşəkkülü və inkişafı
 4. Yeni dünya jurnalistikası
 5. Beynəlxalq uşaq hüquqları və jurnalistika
 6. Jurnalistika və beynəlxalq humanitar hüquq
 7. PR texnologiyası və jurnalistika
 8. Sosial media
 9. Dünyanın aparıcı informasiya agentlikləri
 10. Nitq Mədəniyyəti

 

 

Magistratura

 1. Beynəlxalq jurnalistikanın müasir problemləri
 2. Beynəlxalq informasiya mübadiləsi: forma və metodları
 3. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin informasiya təminatı
 4. Xarici ölkələrin müasir KİV sistemi
 5. Dünya informasiya agentlikləri
 6. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları
 7. KİV xaricə siyasi informasiya sistemində
 8. Diplomatik konsulluq və pratakol
 9. Azərbaycan mətbuatında beynəlxalq həyat məsələlərinin işıqlandırılması
 10. Xaricdə müxbir məntəqələrinin iş xüsusiyyətləri

 

 

Kitablar:

 • Vəliyev H. Dünya informasiya agentlikləri. B., 2003
 • Əhmədli N. KİV xaricə siyasi təbliğat sistemində. B., 2004
 • Mazanlı İ. Söz azadliğı və informasiya təhlükəsizliyi: milli və beynəlxalq təminat. B., 2005
 • Vəliyev H. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları. B., 2005
 • Əhmədli N. Jurnalistin nitq mədəniyyəti. B., 2005
 • Əliyev V. Beynəlxalq jurnalistikada etik normalar və Azərbaycan mətbuatı. B., 2006
 • Vəliyev H. Xarici ölkələrin jurnalistikası tarixi. B., 2012
 • Vəliyev H. Xarici ölkələri jurnalistikası tarixi Bakı “ Poliqrafiya” 2014. Poliqrafiya” Bakı- 2014. . 640 s. 40.ç. v. (Dərslik)
 • Əhmədli N. Jurnalistin nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı: “Elm və təhsil”, 2014, 280 s.17,5 ç.v.( Dərslik)
 • Məmmədli S. Beynəlxalq jurnalistika dünya media sistemində. Dos. Sabir Məmmədli - dərs vəsaiti, Bakı 2013. 196 səh. 6 ç.v.
 • Məmmədli S.Beynəlxalq jurnalistika: təşəkkül prosesi və demokratik ölkələrin media təcrübəsi. Monoqrafiya, Bakı 2013. 284 səh. 10 ç.v.
 • Məmmədli S. KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi. Bakı-2014 623 s. 39 ç.v
 • Mazanlı İ. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. Dərslik.  Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı. 2013
 • Mazanlı İ. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri: Dərs vəsaiti. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı. 2013, 416 s.
 • Mazanlı İ. KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi Bakı, 2014 623 s. 39 ç.v
 • Mazanlı İ. Söz azadlığı və informasiya təhlükəsizliyi: milli və beynəlxalq təminat. Terminlər və anlayışlar. Bakı, “Renessans” nəşriyyatı, 2015, 200 s.

 

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009