Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

İbrahimova Pərvanə Yəhya qızı

Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının dosenti

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

iş telefonu: +(994) 12 432 82 19, 539 04 78

e-mail:pervanei@mail.ru

 


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 3 avqust 1977-ci ildə anadan olub.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1984-1994-cü illərdə Gəncə şəhəri 24 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.
 • 1994-1998- ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə bakalavr təhsili alıb.
 • 1998-2000- ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti, beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə magistratura təhsili alıb.
 • 2002-2007-ci illərdə Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının dissertantı olub.
 • 2011-ci ildə "Beynəlxalq təşkilatların Dağliq Qarabağ probleminə dair mövqeyi Azərbaycan mətbuatında (1988-2005-ci illər)" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktorudur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1998-2000-ci illərdə müxtəlif mətbuat orqanlarında çalışıb.
 • 2000-2010-cu illərdə BDU, Mətbuat və informasiya şöbəsində mütəxəssis vəzifəsində çalışıb.
 • 2007-ci ildən BDU, Beynəlxalq jurnalistika kafedrasında 0,5 ştat dosentdir.
 • 2010-cu ildən BDU, Mətbuat və informasiya şöbəsinin müdiridir.
 • 2015-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında KİV-in inkişafındakı xidmətlərinə görə "Tərəqqi" medalına layiq görülmüşdür.
 • Müxtəlif müsabiqələrdə bir neçə dəfə "İlin mətbuat xidməti" nominasiyasının qalibi olmuşdur.
 • 20-dək elmi məqalə, 6 kitabın və 200-dək publisistik məqalənin müəllifidir.
 • 2017-ci ildə BDU rektoru, akademik Abel Məhərrəmov tərəfindən Fəxri Fərmana layiq görülüb.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1990-1995-ci illər mətbuatında Azərbaycan-BMT münasibətləri, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası.Bakı, № 4, 2004
 • Mətbuatda ATƏT və Azərbaycan münasibətləri(1990-1995), "Dil və ədəbiyyat" elmi-nəzəri jurnal. Bakı, № 1(39), 2004
 • Azərbaycan-Avropa Şurası münasibətləri Azərbaycan mətbuatında (1990-2000), Dil və ədəbiyyat № 4(58), 2007
 • Azərbaycan-İKT münasibətləri Azərbaycan mətbuatında (1990-2000), "Dil və ədəbiyyat" elmi-nəzəri jurnal № 1(61), 2008
 • Ermənistan-Azərbaycan, Dağliq Qarabağ münaqişəsinin mətbuatda işıqlandırılmasının forma və janrları, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri jurnalı № 3, 2008
 • Azerbaycan Basınında Yukarı Karabag Sorununun Çözümlənməsi Süresində AGİK-in Çalışmaları.Türk Dünyası Tarih kültür dərgisi. İstanbul, №267, 2009
 • Daglık Karabag sorununun sorununun çözümündə "Мadrid prinsipleri" və Azərbaycan basını. "Hüquq elminin müasir problemləri" Bakı Dövlət Universiteti, Qafqaz Universiteti, Bakı, 2010
 • Türkdilli ölkələrin xəbər agentlikləri vahid informasiya məkanında. Azərbaycan jurnalistikası qloballaşma dövründə: qaynaqlar və perspektivlərə baxış. BDU. Jurnalistika fakültəsi. N.İmanquliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2011
 • Урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта в рамках Минской Группы ОБСЕ и Азербайджанская пресса. Хабарышы вестник. Нацинальной Академии Наук Kaзaxстaн, Алмaты,  № 1, 2012
 • “Müasir inteqrasiya prosesləri”. "Tarix və onun problemləri"jurnalı. “Nəzəri, elmi, metodik” jurnal. Bakı, № 1, 2012
 • Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı və Minsk qrupu. Yeni medianın humanitar aspektləri. BDU. Jurnalistika fakültəsi. H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2013
 • ATƏT-in Minsk qrupu və “İkili standartlar”. "Tarix və onun problemləri" jurnalı. “Nəzəri, elmi, metodik” jurnal. Bakı, № 1, 2014
 • Türkdilli xəbər agentlikləri vahid informasiya məkanında. "Tarix və onun problemləri" jurnalı. “Nəzəri, elmi, metodik” jurnal. № 4, Bakı, 2015
 • Azərbaycanın geosiyasəti əsərinin tipoloji-kontent analizi” (həmmüəllif), “Geostrategiya”, Bakı, 2017

KİTABLAR

 • Dumanda itən vətən. Bakı, 2004
 • Bakı Dövlət Universiteti 15 il mətbuat aynasında. 33,5ç.v., Bakı, 2015
 • Akademik Abel Məhərrəmov. Biblioqrafiya (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində). “Nurlar” nəşriyyatı, 312 s., Bakı, 2015
 • BDU-95. rus.variantı. Kitab (Məsul katib). Nurlar nəşriyyat. Bakı, 2016
 • Jurnalistika: Dünyanın aparıcı informasiya agentlikləri, Azərbaycanda informasiya agentliklərinin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri, Beynəlxalq jurnalist hərəkatı (həmmüəlliflə, dərs vəsaiti). Nurlar, Bakı, 2017
 • Azərbaycanda informasiya agentliklərinin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri. Proqram. Bakı, 2017
 • Dünyanın aparıcı informasiya agentlikləri. Proqram (həmmüəlliflə). Bakı, 2017
 • Бакинский государственный университет, Издательство “Бакинский Университет”, (Ответственный за выпуск), 652 стр., Баку, 2017
 • Ömür yolu, «Nurlar» Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 360 səh., Bakı, 2017
 • Azərbaycan kimyaçıları, Bakı, «Bakı Universiteti» Nəşriyyatı. (Redaksiya heyətində), 496 səh., Bakı, 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009