Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Cahangir Ə. Məmmədli

 

Məmmədli Cahangir Əbdüləli oğlu

 

Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının müdiri, filologiya elmlər doktoru, professor

 

Telefon nömrəsi: +(994) 12 438 66 82

 

e-mail: cmammadli@itv.az


QISA BİOQRAFİK MƏLUMATLAR

1942-ci ildə Ağdamın Novruzlu kəndində anadan olub.

1961-1964-cü illərdə orduda xidmət edib.

1964-1968-ci illərdə ADU-nun jurnalistika fakültəsində təhsil alıb.

 

ELMİ DƏRƏCƏLƏRİ VƏ ELMİ ADLARI

1973-cü ildə " Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin mətbuat üslubu" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

2008-ci ildə "Azərbaycanda jurnalistikanın müasir inkişaf meylləri" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-cü ildən BDU Mətbuat tarixi kafedrasına çalışıb.

1999-2005-ci illərdə Mətbuat tarixi kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb.

2005-ci ildən Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının müdiridir.

Tədris etdiyi fənlər: „Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi", „KİV-in hüquqi tənzimlənməsi".

250 elmi, 1300 publisistik məqalə, 3 monoqrafiya, 4 kitabın müəllifidir.

Yetişdirdiyi elmlər namizədlərinin və doktorların sayı 3

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdçüsüdür.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Müasir Jurnalistika

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA

 • 2005-ci ildə Hollandiyada İctimai teleradionun problemləri
 • 2006-cı ildə Türkiyədə türk dilli xalqların qurultayı
 • 2007-ci ildə Moskva Dövlət Universitetində YUNESKO-nun təşkil etdiyi „Mediaobrazovanie"
 • 2007-ci ildə Bakıda „Türk dünyası jurnalistikası"

 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

Avropa Şurasının layihəsi ilə İctimai Televiziya və Radio yayımları haqqında Qanunun hazırlanmasında iştirak edib.

MƏQALƏLƏR

 • Fəlsəfi publisistika: bu zamanın və bu məkanın tələbi. «Tənqid.net» jurnalı, №8, səh. 194-201
 • Jurnalistikanın beynəlxalq yaradıcılıq prinsipləri. «Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi» I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2012, səh. 11-12
 • Səlahəddin Xəlilov publisist kimi. Bakı, 2013, “Elm” nəşriyyatı, səh. 122-125 2. Vətənə sevginin ölçüsüzlük ölçüsü. Bakı, 2013, “Naşir”jurnalı, № 5
 • Zaman sərhəddini aşan klassik publisistika. Bakı, 2013, “Füyuzat”jurnalı, №4
 • Jurnalist yaradıcılığının bəzi peşəkarlıq məqamları. 1. “Azərbaycan mətbuatı tarixində müasirlik prinsipləri”. Əlibəy Hüseyn-zadənin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. BDU, Jurnalistika fakül-təsi, 2014, səh. 51-67
 • Müəllimliyin, tədqiqatçılığın və publisistikanın Şirməm-məd Hüseynov məktəbi. Biblioqrafiya. Bakı, “Bakı Univer-siteti” nəşriyyatı, 2014, səh. 4-12.
 • Senzura sisteminin fəaliyyət mexanizmi. “Füyuzat” jurnalı, 2014, № 3, səh. 20-25.
 • Bədii sözün «Ulduz» rəngi.  «Ulduz»jurnalı, Bakı, «Təhsil» nəşr., 2015, səh. 3-7
 • Böyük alim, böyük müəllim.  Mir Cəlal, II cilddə, Bakı, «Nurlar»nəşr., 2015, səh. 166-175
 • Fəlsəfi publisistikanın müasir problemləri.  «Jurnalistika» seriyası, №3 Bakı, «Elm və Təhsil» nəşr., 2015, səh. 42-59

 

KİTABLAR

 • Jurnalistikaya giriş. B., 2001.
 • Müasir jurnalistika. B., 2003
 • Jurnalistikanın müasir inkişaf meylləri. B., 2006
 • Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik. Bakı, «Zərdabi LTD» MMC, 2012, 38,5 ç.v.
 • Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik. Bakı, «Zərdabi LTD» MMC, 2012
 • Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi (dərslik). Bakı, “Təhsil” nəşriyyatı, 2013
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009