Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Məmmədli Cahangir Əbdüləli oğlu

 

 

Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının müdiri,

filologiya elmlər doktoru, professor

 

Telefon nömrəsi: +(994) 12 438 66 82

e-mail: cmammadli@itv.az


QISA BİOQRAFİK MƏLUMATLAR

 • 1942-ci ildə Ağdamın Novruzlu kəndində anadan olub.
 • 1961-1964-cü illərdə orduda xidmət edib.
 • 1964-1968-ci illərdə ADU-nun jurnalistika fakültəsində təhsil alıb.

 

ELMİ DƏRƏCƏLƏRİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1973-cü ildə " Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin mətbuat üslubu" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2008-ci ildə "Azərbaycanda jurnalistikanın müasir inkişaf meylləri" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-cü ildən BDU Mətbuat tarixi kafedrasına çalışıb.
 • 1999-2005-ci illərdə Mətbuat tarixi kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb.
 • 2005-ci ildən Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının müdiridir.
 • Tədris etdiyi fənlər: "Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi", "KİV-in hüquqi tənzimlənməsi".
 • 250 elmi, 1300 publisistik məqalə, 3 monoqrafiya, 4 kitabın müəllifidir.
 • Yetişdirdiyi elmlər namizədlərinin və doktorların sayı 3
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdçüsüdür.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müasir Jurnalistika

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAK

 • 2005-ci il Hollandiya. İctimai teleradionun problemləri
 • 2006-cı il Türkiyə. Türk dilli xalqların qurultayı
 • 2007-ci il Moskva. Dövlət Universitetində YUNESKO-nun təşkil etdiyi "Mediaobrazovanie"
 • 2007-ci il Bakı. "Türk dünyası jurnalistikası"
 • 2015-ci il Bakı. “Azərbaycan mətbuatı tarixində müasirlik prinsipləri”. Əlibəy Hüseynzadənin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans.

 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • Avropa Şurasının layihəsi ilə İctimai Televiziya və Radio yayımları haqqında Qanunun hazırlanmasında iştirak edib.


MƏQALƏLƏR

 • Fəlsəfi publisistika: bu zamanın və bu məkanın tələbi. «Tənqid.net» jurnalı, №8, 2011
 • Jurnalistikanın beynəlxalq yaradıcılıq prinsipləri. «Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi» I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2012
 • Səlahəddin Xəlilov publisist kimi. Bakı, 2013, “Elm” nəşriyyatı, 2013
 • Zaman sərhəddini aşan klassik publisistika. Bakı, “Füyuzat”jurnalı, №, 2013
 • Jurnalist yaradıcılığının bəzi peşəkarlıq məqamları. “Azərbaycan mətbuatı tarixində müasirlik prinsipləri”. Əlibəy Hüseynzadənin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. BDU, Jurnalistika fakültəsi, 2014
 • Müəllimliyin, tədqiqatçılığın və publisistikanın Şirməmməd Hüseynov məktəbi. Biblioqrafiya. Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2014
 • Senzura sisteminin fəaliyyət mexanizmi. “Füyuzat” jurnalı, № 3, 2014
 • Bədii sözün «Ulduz» rəngi.  «Ulduz»jurnalı, Bakı, «Təhsil» nəşr., 2015
 • Böyük alim, böyük müəllim.  Mir Cəlal, II cilddə, Bakı, «Nurlar» nəşriyyatı, 2015
 • Fəlsəfi publisistikanın müasir problemləri.  «Jurnalistika» seriyası, №3 Bakı, «Elm və Təhsil» nəşriyyatı, 2015
 • Elmi düşüncənin Tofiq Hacıyev mərtəbəsi Prof. DR. Tofiq Hacıyev kitabı. Türklük bilimində bir ömür. Ankara, Akçay Yayınları, 2016
 • Dərslik - hər kəs üçün “Ulduz” jurnalı, № 7, 2016

 

KİTABLAR

 • Jurnalistikaya giriş. B., 2001.
 • Müasir jurnalistika. B., 2003
 • Jurnalistikanın müasir inkişaf meylləri. B., 2006
 • Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik. Bakı, «Zərdabi LTD» MMC, 2012, 38,5 ç.v.
 • Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik. Bakı, «Zərdabi LTD» MMC, 2012
 • Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi (dərslik). Bakı, “Təhsil” nəşriyyatı, 2013
 • Jurnalist sənətkarlığı. Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, (redaktor), 2015
 • Dünya sözə qalacaq... (Ədəbi-tənqidi məqalələr) Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2016

 

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009