Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Ədəbi redəktə

Fənnin məqsədi: Ədəbi redəktə mətin çap olunmağa, səslənməyə və göstərilməyə hazırlanması prosesində redaktor fəaliyyətinin metodoloji əsaslarını və professional üsullarını öyrədən fəndir. Mətnin qiymətləndirilməsi, lazım edildikdə dəyişdirilməsi, auditoriyaya çatdırılmaq üçün hazır şəklə salınması fənnin başlıca vəzifəsi kimi dəyərləndirilir.

Fənnin  əhəmiyyəti: Ədəbi redəktə tələbənin peşə hazırlığı və vərdişlərinin artmasına, təkminləşməsinə xidmət edir.

Qiymətləndirmə : əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.              

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009