Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Elmira Həsənova

Jurnalistika fakültəsinin kargüzarı

İş telefonu: +(994) 12 538 42 08

e-mail:[email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1984-cü il iyunun 4-dəBakı şəhərində anadan olub.
 • 1990-2001-ci illərdə 109 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.
 • 2002-2007-ci ildə BDU-nun Jurnalistika fakültəsinində təhsil aiıb.
 • 2005-ciildən BDU-nun jurnalistika fakültəsində çalışır.
 • Ailəlidir, 2 övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2008-2010-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universiteti - magistr pilləsi
 • 2002-2007-ciildə Bakı Dövlət Universiteti - bakalavr pilləsi
 • 2015-ci ildən Bakı Dövlət Universiteti - doktorantura

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2002-2005 Əmrah Bank «Xəzər» filialı- mühasib vəzifəsində
 • 2005-ci ildə BDU jurnalistika fakültəsinin dekanlığında iş icraçısı vəzifəsində  çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • 2008-ci il magistr dissertasiyası
 • 2013 - Klassik Azərbaycan mətbuatında müstəqil dövlət problemi (1905-1920-ci illər)

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Məqalələr
 • Elektron  jurnalistikasının yaranması və inkişafı. «Azərbaycan müasir KİV sistemi: inkişaf meyilləri və problemlər» elmi-praktik konfransının materialları, 2010
 • İnformasiya cəmiyyətinin əsas meyarları. «Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi» elmi-praktik konfransının materialları, 2012
 • Müasir dövrün informasiya yenilikləri. “Jurnalistika ictimai-siyasi humanitar bölümlər seriyası” elmi-praktik konfransının materialları 2014
 • Azərbaycanda uşaq mətbuatının bugünkü durumu. “Jurnalistika ictimai-siyasi humanitar bölümlər seriyası” elmi-praktik konfransının materialları, 2016
 • AXC dövrü mətbuatında informasiya siyasətinin prinsipləri. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXI əsr Respublika Elmi konfransı 24-25 oktyabr 2017
 • Müstəqil Azərbaycan uğrunda mübarizə dövrünün jurnalistikası. “Jurnalistika ictimai-siyasi humanitar bölümlər seriyası” elmi-praktik konfransının materialları, 2017
 • XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatında siyasi mübarizənin cəmiyyətə təsiri. “Jurnalistika ictimai-siyasi humanitar bölümlər seriyası” elmi-praktik konfransının materialları, 2017
 • AXC dövrü mətbuatında dövlət müstəqilliyi məsələləri. Müsəlman Şərqində ilk Parlamentli Respublika-100,  Beynəlxalq elmi konfrans, 2018
 • Azərbaycan mətbuatında ədalət və humanizm prinsipləri. Kitabşünaslıq və redaktor sənəti. Elmi-nəzəri və təcrübi-metodiki jurnal. №1 (8), 2019
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009