Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Fridunbəyova Güney Salam qızı

“Jurnalistika” ETL-də elmi işçi

RTV kafedrasının saathesabı müəllimi

İş telefonu: +(994) 12 510-17-40

e-mail: guney_f@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 25 sentyabr 1986-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1993-2004-cü  illərdə  Sumqayıt şəhəri, general M.Əsədov adına  20 saylı orta məktəbdə oxuyub.
 • 2004-2008- ci illərdə BDU jurnalistika fakültəsində təhsil alıb.
 • 2010-cu ildən BDU-da çalışır.
 • Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ,  ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2004-2008 -ci illərdə BDU-da Jurnalistika fakültəsində bakalavr pilləsində təhsil alıb.
 • 2008-2010-cu illərdə BDU-da Radio-televiziya ixtisası üzrə magistratura pilləsində təhsil alıb.
 • 2011-2015- ci illərdə BDU, RTV kafedrasının dissertantı olub.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2010-cu ildən etibarən BDU, Jurnalistika fakültəsi, ETL- da elmi işçi vəzifəsində çalışır.
 • 2011- ci ildən etibarən BDU, RTV kafedrasında saathesabı müəllimdir.
 • Tədris etdiyi fənlər: “TV-də xəbər proqramları”, “TV proqramlarının hazırlanması”, “TV menecmenti”, “TV-də praktik iş”,  “Radio aparıcısının iş özəllikləri”, “Radioda praktik iş”.
 • 9 elmi məqalənin  müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müasir Azərbaycan media mühitində müsahibə janrı.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2009: Müstəqillik dövrünün televiziya və radio yayımı haqqında qanunvericilik aktları. “Azərbaycanda jurnalistikanın müasir problemləri”, Bakı, BDU
 • 2011: Telexəbər proqramında jurnalistin “öz” süjetinin hazırlanması. “Azərbaycan mətbuat tarixinin öyrənilməsinə yeni baxış”, Bakı, BDU
 • 2012: Xəbər menecmenti. (ingilis dilində), “Jurnalitikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi”, Bakı
 • 2017, 24-25 oktyabr: Jurnalistikanın təməl prinsipi: informasiyanın obyektivliyi. “Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXI Respublika elmi konfransı”

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 • İnformasiya mənbələri və onlarla iş. “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №3(79), Bakı, BDU, 2011
 • Müsahibə nəzəri təhlillər kontekstində. “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №3(83), Bakı, BDU, 2012
 • Azərbaycan media mühitində müsahibə və onun yeni formatları. “Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri”, humanitar elmlər seriyası, №4, 2013.
 • Müsahib və müsahibə vacib informasiya mənbəyi kimi. “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №3(91), Bakı, 2014
 • Müasir Azərbaycan mediasında internet TV və radionun yeri və rolu. “Ənənəvi mediadan internet mediaya doğru: problemlər, çağırışlar”. “Jurnalistika ETL”, Bakı 2016
 • Основные принципы журналистики: объективность информации Сборник тезисов научных работ участников научно-практической конференции. №4, Днепр, 2017
 • Radio müsahibəsinin özəllikləri. “Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXI Respublika elmi konfransı” 24-25 oktyabr, 2017
 • Internet portallarında təhlili müsahibə və qəzetlərin bundan istifadəsi. “Filologiya məsələləri”. Bakı, №4, 2017
 • Televiziya müsahibəsi və onun özəllikləri. “Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu” elmi jurnalı, Bakı, 2017
 • Трансформация интервью от жанра к формату в электронных  средствах информации. “Научный Вестник  Международного Университета”.  Серия: филология. Одесса, №26, г. 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009