Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

«Füyuzat» jurnalistikası

Fənnin məqsədi: «Füyuzat» jurnalistikası ilə bağlı olan azərbaycançılıq ideologiyasının «türksülük, islamçılıq və müasirləşmə (Avropalaşma)» prinsipləri əsasında formalaşan dil, din, mədəniyyət, dövlət və vətəndaşlıq mövqeyinin tarixi əhəmiyyətini tələbələrə izah etməkdən ibarətdir. Kursda bədii sənət və siyasət sahəsində tanınmış şəxsiyyətlərinin fəaliyyəti  ilə tanış olmaq, onların əldə etdiyi nailiyyətləri qiymətləndirmək əsas vəzifələrdən biridir. Kursun məqsədi «Füyuzat»çıların «dildə, fikirdə, işdə birlik» (İsmayıl bəy Qaspralı) ideyasına uyğun olaraq «ortaq dil, ortaq mədəniyyət, azad cəmiyyət»  konsepsiyasını  konkret jurnalistika materialları əsasında təhlil etmək, milli müstəqillik, «azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq» ideyaları uğrunda mübarizəni araşdırmaq və AXC dövründə bu ənənənin davam etdirilməsi və onların bu gün də yaşadılmasını tələbələrə aydınlaşdırmaq vacib məsələlərdəndir.

Fənnin əhəmiyyəti: Qazanılan tarixi təcrübədən yararlanmaq

Qiymətləndirmə: əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.              

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009