Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Hüseynov Şirməmməd Ağaməmməd oğlu

Mətbuat tarixi kafedrasının professoru

Tarix elmləri namizədi

iş telefonu: + (994) 12 538 62 09

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1924-cü ildə Şəkidə anadan olub.
 • Evlidir, 2 övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1941-1943-cü illərdə Şəki şəhəri 2 illik müəllimlər institutunda fizika-riyaziyyat fakültəsində təhsil alıb.
 • 1945-1950-ci illərdə ADU, filologiya-jurnalistika şöbəsində təhsil alıb.
 • 1950-1954-cü illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin aspirantura şöbəsində təhsil alıb.
 • 1954-cü ildə MDU, jurnalistika fakültəsində namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2005-ci ildən Prezident təqaüdçüsüdür.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1954-1961-ci illərdə BDU, filologiya fakültəsi jurnalistika kafedrasının müəllimi, dosent vəzifələrində çalışıb.
 • 1962-1969-cu illərdə BDU, filologiya fakültəsinin dekan müavini olub.
 • 1961-1971-ci illərdə BDU, jurnalistiknın nəzəriyyə və təcrübəsi kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışıb.
 • 1971-1976-cı illərdə BDU, Jurnalistika fakültasinin dekanı vəzifəsində çalışıb.
 • 1971-1988-ci illərdə BDU, mətbuat tarixi kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışıb.
 • 1976-1988-ci illərdə BDU, mətbuat tarixi kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyib.
 • 1988 –ci ildən BDU, mətbuat tarixi kafedrasının professorudur.

MÜKAFATLARI

 • 1948-ci il "Nizami təqaüdü"
 • 1966-cı il "Qızıl qələm" mükafatı
 • 1972-ci il Qızıl qələm" mükafatı
 • 1988-ci il Respublikanın əməkdar jurnalisti
 • 1991-ci il Zərdabi adına mükafat
 • 1992-ci il Y.Məmmədəliyev adına mükafat
 • 1998-ci il M.Ə.Rəsulzadə adına mükafat
 • 2014-cü il "Şərəf" ordeni

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Mətbuat tarixi, publisistika

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 1966 -Jurnalistlərin Beynəlxalq Konfransı, Praqa.
 • 1996 - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 78-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans, Türkiyə, Ankara

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • Milli haqq və ədalət axstarişında. Bakı, 2004
 • Mənəvi irsimiz və gerçəklik. Adiloğlu. Bakı, 2004
 • Mənəvi irs və müasirlik. Bakı, 2007
 • Publisistikanın irsi və müasirliyi. Bakı, 2007
 • Mətbu irsimizdən səhifələr. Bakı, 2007
 • Müstəqilliyin çətin yolu...reallıqlar, düşüncələr. «Elm» nəşriyyatı, 33  ç.v., Bakı, 2009
 • M. Ə. Rəsulzadə-Azərbaycanda milli hərəkat. (Təqdim edəni və ön sözün müəllifi). «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 2009
 • Ü. Hacıbəyli. Nəşrlərdə kənarda qoyulmuş mətbu əsərləri. I hissə, «Elm», Bakı, 2009
 • Üzeyir Hacıbəyli. Nəşrlərdə kənara qoyulmuş və ixtisar edilmiş  əsərləri. II hissə,  Bakı, 2010
 • Müsavat Partiyası-100. Azərbaycan istiqlalının bayraqdarı. «Adiloğlu» nəşriyyatı, Bakı, 2011
 • "M.Ə.Rəsulzadənin əsaərləri" IV cild. Bakı, 2013
 • "M.Ə.Rəsulzadə. Bakı və Azərbaycan tarixinə dair əsərləri". "Qanun" nəşriyyatı, Bakı, 2013
 • Ö.F.Nemanzadə."Nəşri asarə dəvət". "Qanun" nəşriyyatı, Bakı, 2013
 • Ş.Hüseynov “Azərbaycan” qəzetində parlament hesabatları və şərhlər (noyabr 1918- aprel1920) II cild. "Qanun", Bakı, 560 səh., 35 ç/v., Bakı, 2016
 • Ş.Hüseynov “Azərbaycan” qəzetində parlament hesabatları və şərhlər (noyabr 1918- aprel1920) III cild. "Qanun", Bakı, 552 səh., 34 ç/v., Bakı, 2017
Məqalələr
 • Azərbaycan Şurayi-millisi tarixindən. Jurnalistika (ictimai-siyasi humanitar elmlər seriyası. N9,  Elm və təhsil”, Bakı,“2018
 • Ayırma siyasəti. “Azərbaycan ”qəzeti, 7 yanvar  2018
 • Azərbaycandan məktub. Sovet idarəsindən köylülərin halı. “525-ci qəzet”, 2018
 • İstiqlal mücadiləsi. “525-ci qəzet”, 2018
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009