Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Jurnalistika tarixinin müasir problemləri

Fənnin məqsədi: Azərbaycan jurnalistikası tarixinin milli inkişaf xüsusiyyətlərini aydın­laşdırmaq, müxtəlif istiqamətli mətbuat orqanları, ayrı-ayrı yaradıcı şəxsiyyət, fakt və hadisələri müasir tələblər mövqedən qiymətləndirməkdir.

Fənnin vəzifəsi: Sovet hakimiyyəti illərində totalitar rejimin senzura qadağaları və marksist-leninçi metodologiyanın tələbləri ilə üzləşən elmi tədqiqatların, habelə milli düşüncə dövriyyəsindən çıxarılan həqiqətlərin, o cümlədən çoxsaylı mətbuat orqanlarının və yaradıcı jurnalistlərin irsinin yenidən elmi-təhlil və düşüncə dövriyyəsinə gətirilməsidir. Qadağan olunan mətbu və publisistik irsin bərpası, yenidən nəşri, tədqiq və təhlili prinsiplərini şərh etmək də kursun vəzifələrindəndir.

Fənnin əhəmiyyəti: Azərbaycan jurnalistikası tarixinnn inkişaf mərhələlərini obyektiv şəkildə işıqlandırmaqdan, tarixi yaddaşın bütöv mənzərəsini yaratmaqdan, jurnalistikaya dair elmi-nəzəri fikirdə irs-varislik əlaqələrini qorumaqdan ibarətdir.

Qiymətləndirmə: əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.              

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009