Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Mətbuat tarixinin öyrənilməsində arxiv materiallarından istifadə metodikası

Fənnin məqsədi: Kursun tədrisi prosesində arxivlər, onların sahə və növləri, tədqiqatların elmi mötəbərliyini artırmaq sahəsində onların rolu aydınlaşdırılır. Tədqiqat apararkən arxivlərə müraciət etməyin zəruriliyi, arxiv sənəd və materiallarından istifadə mədəniyyəti və metodları, həmçinin üzə çıxarılan hər hansı fakt və ya materialın elmi dövriyyəyə daxil edilməsi prinsipləri, üsul və metodları öyrənilir.

Fənnin əhəmiyyəti: Kurs  magistrantların gələcək elmi fəaliyyətlərinin uğurlu olmasına şərait yaradır. Tədris prosesində dövri mətbuat materialı, xatirə, bədii əsər, yaradıcı şəxsiyyətlərin tərcümeyi-hal faktları və sairə materiallarla işin yolları başa salınır.

Qiymətləndirmə: əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.              

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009