Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Jurnalistikaya giriş

Fənnin məqsədi: Tələbələri jurnalistikanın ictimai həyatdakı rolu ilə tanış etmək;

Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda jurnalistikanın yeri və vəzifəsini tələbələrə başa salmaq;

Mətbuatın meydana gəlməsi və fəaliyyətinin qanunauyğunluqlarını izah etmək;

Mətbuat sahəsində əldə olunan tarixi təcrübənin əhəmiyyətini yada salmaq;

Mətbuat nəzəriyyəsi ilə jurnalist yaradıcılığı təcrübəsinin vəhdətinin əhəmiyyətini başa salmaq;

Müasir jurnalistikanın milli zəminə və bəşəri dəyərlərə əsaslanan demokratik jurnalistikanın yeni şəraitdə davamı və inkişafını tələbələrə aşılamaq;

Mətbuatın funksiya və prinsipləri, peşə etikası, mətbuat nəzəriyyələri ilə tələbələri tanış etmək;

Mətbuat və söz azadlığının cəmiyyətin inkişafındakı rolunu açmaq;

Tələbələri Azərbaycanda KİV-in inkişafına dövlət dəstəyinin əhəmiyyəti ilə tanış etmək.

Əhəmiyyəti:  Dünya və Azərbaycan jurnalistikasının demokratik ənənələrinin öyrənilməsi, müasir şəraitdə yeni jurnalistikaya keçiddə tələbələrin gələcək peşə fəaliyyətinə kömək edir.

Qiymətləndirmə : əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009