Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Jurnalistin nitq mədəniyyəti

Fənnin məqsədi: Bu fənn bütövlükdə jurnalistika sisteminin aparıcı qollarından biri olan televiziya yaradıcılığını tələbələrə öyrətmək məqsədi ilə tədris olunur. Jurnalistikanın bir qolu kimi TV-nin özəlliyini, onun ifadə vasitələrini, gerçəkliyi ifadə etmə xüsusiyyətlərini, ekran yaradıcılığının qayda, prinsip və mərhələlərini, teleistehsalatın özəlliyini anlatmaq kursun əsas məqsədidir.

Fənnin əhəmiyyəti: “Jurnalistin nitq mədəniyyəti” əsas ixtisas fənlərindən biridir. Adi nitqdə jurnalist nitqinin fərqi açıqlanır. Bu fənn “Müasir Azərbaycan dili”, “Ədəbi redaktənin əsasları”, “KİV-in dili v\ üslubu” kursları ilə səsləşir. Bu fənni öyrənməklə tələbələr jurnalist yazısının xüsusiyyətlərini, radio və televiziya verilişlərinin özəlliklərini mənimsəyəcəklər.

Qiymətləndirmə : Əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009