Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

JURNALİSTİKA FAKÜLTƏSİNİN ELMİ ŞURASI

Fakültə elmi şurası fakültə haqqında əsasnaməni qəbul edir və onda dəyişikliklər aparır. Fakültənin strukturunu təsdiq edir. Gizli səsvermə yolu ilə fakültə dekanını seçir. Dekanın illik hesabatını dinləyir və onun fəaliyyətini qiymətləndirir. Kafedraların illik elmi-tədqiqat hesabatını müzakirə və təsdiq edir. Fakültənin tədris və elmi fəaliyyətini, beynəlxalq əlaqələrini və digər fəaliyyətini idarə edir.
Kadr məsələlərinə baxır, müsabiqə əsasında elmi pedaqoji vəzifələrə namizədlərin seçilməsini həyata keçirir. Professor, baş elmi işçi vəzifələrinə seçilmək üçün, eləcə də elmi adların verilməsi üçün BDU Elmi Şurasına təkliflər verir. BDU Elmi Şurasına nümayındələrini seçir.

prof.. , fil.e.d. Cahangir Əbdüləli oğlu Məmmədov (sədr)
fil.e.n. Sevinc İsrafil qızı Əliyeva (sədr müavini)
dos., fil.e.d. Nəsir Abbas oğlu Əhmədli (elmi katib)
prof., tar.e.n. Şirməmməd Ağaməmməd oğlu Hüseynov
dos. , fil.e.n. Şamil Qiyas oğlu Vəliyev
dos., fil.e.d. Aynur Nurəddin qızı Kərimova
dos. , fil.e.n. Həmid Alı oğlu Vəliyev
prof., fil.e.d. Alxan Bayram oğlu Məmmədov
dos. , fil.e.n. Akif Rüstəm oğlu Rüstəmov
prof., fil.e.d. Qulu Məmmədqulu oğlu Məhərrəmli
baş müəllim Əli Əflan oğlu Haciyev
dos. , fəl.e.n. Sima İsrafil qızı Rəhimova
müəl., fil.e.n.Zaur Kamal oğlu Babayev

 

 

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009