Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

JURNALİSTİKA FAKÜLTƏSİNİN ELMİ ŞURASI

Fakültə elmi şurası fakültə haqqında əsasnaməni qəbul edir və onda dəyişikliklər aparır. Fakültənin strukturunu təsdiq edir. Gizli səsvermə yolu ilə fakültə dekanını seçir. Dekanın illik hesabatını dinləyir və onun fəaliyyətini qiymətləndirir. Kafedraların illik elmi-tədqiqat hesabatını müzakirə və təsdiq edir. Fakültənin tədris və elmi fəaliyyətini, beynəlxalq əlaqələrini və digər fəaliyyətini idarə edir.
Kadr məsələlərinə baxır, müsabiqə əsasında elmi pedaqoji vəzifələrə namizədlərin seçilməsini həyata keçirir. Professor, baş elmi işçi vəzifələrinə seçilmək üçün, eləcə də elmi adların verilməsi üçün BDU Elmi Şurasına təkliflər verir. BDU Elmi Şurasına nümayındələrini seçir.

Fakültə Elmi Şurasının üzvləri:

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009