Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Kəsəmənli Rəhilə Rəsulağa gızı

Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının dosent əvəzi,

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

iş telefonu:+ (994)12 538 62 09

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1950-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1970-ci ildən BDU-nun Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında dosent əvəzi vəzifəsində çalışır.
 • 1972-ci ildə BDU-nun Filologiya fakültəsinin bitirib.
 • 9 məqalənin müəllifidir
 • Ailəlidir, 3 övladı var

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan mətbuatında klassik publisistik irsə münasibət

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Publisistik irsin yenidən nəşri məsələləri. “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, 2013
 • Azərbaycan ədəbi-bədii dünyagörüşünün inkişafında Əhməd bəy Ağaoğlunun xidmətləri. H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Yeni medianın humanitar aspektləri” elmi-praktik konfransının materialı, Bakı, 2013
 • Əli Nəzmi publisistikasında klassik ədəbi dil problem. “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, Bakı, 2014
 • Национальные интересы в Азербайджанской классической публицистике и пути их осуществления. 1. ХХI век: итоги прошлого и проблемы настоящего. № 01 (23), Пенза, 2014
 • Azərbaycan mətbuatının inkişafında “Molla Nəsrəddin” və “Füyuzat” jurnallarının rolu. Jurnalistika (elmi, siyasi humanitar elmlər seriyası). Bakı, Elm və Təhsil, № 2, 2015
 • Publisistikanın elmi-nəzəri problemləri. Jurnalistika (elmi, siyasi huma­nitar elmlər seriyası). Bakı, Elm və Təhsil, № 4, 2016
 • İctimai rəyin formalaşmasında publisistikanın rolu. Jurnalistika (elmi, siyasi huma­nitar elmlər seriyası). Bakı, Elm və Təhsil, № 5, 2016
 • Publisistikanın elmi-nəzəri problemləri. Jurnalistika (elmi, siyasi huma­nitar elmlər seriyası). Bakı, Elm və Təhsil, № 4, 2016
 • İctimai rəyin formalaşmasında publisistikanın rolu. Jurnalistika (elmi, siyasi huma­nitar elmlər seriyası). Bakı, Elm və Təhsil, № 5, 2016
 • Проблема положения Азербайджанской женщины в публицистике Юсифа Вазира Чемензаминли. “Müasir medianın yaradıcılıq prinsiplərini milli mətbuata tətbiqi yolları”. III Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. BDU, Jurnalistika fakültəsi, Elm və təhsil, № 6, 2017
 • Üzeyir Hacıbəyli irsinə müasir baxış. Jurnalistika (elmi, siyasi huma­nitar elmlər seriyası). Elm və Təhsil, № 7, Bakı, 2017
 • Əli Nazim yaradıcılığında publisistika. “Füyuzat” jurnalı, № 6, Bakı, 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009