Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

KİV-in hüquqi tənzimlənməsi

Fənnin məqsədi: Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının fundamental fənlərindən olub, tələbələrə mətbuat azadlığı konsepsiyasını izah edir, KİV qanunvericiliyinin mənbələrini öyrədir,  Azərbaycanda KİV qanunvericiliyinin formalaşma prosesini izləyir, KİV ətrafında Azərbaycan Respublikası Qanunlarını ayrı-ayrılıqda təhlil edir. Tələbələr KİV qanunlarının Azərbaycan media məkanında praktik tətbiqini izləyir və fənnə dair seminarlarda bu sahədə jurnalistikanın praktik faktlarını təhlil etməklə nəzəriyyə və təcrübənin vəhdətinin necə baş verdiyini öyrənir.

Qiymətləndirmə : əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009