Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Əliyev Vüqar Zifər oğlu

Jurnalistika fakültəsinin dekanı

Beynəlxalq jurnalistika və informasiya siyasəti

kafedrasının dosenti,

Filologiya elmləri doktoru

iş telefonu: +(994) 12 538 42 08

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 12 oktyabr 1978-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1985-1995-ci illərdə Osman Mirzəyev adına 190 saylı orta məktəbdə oxuyub.
 • 1995-2001 -ci illərdə BDU-da beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə təhsil alıb.
 • 2001-ci ildən BDU-da çalışır.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1995-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Universiteti, beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə bakalavr təhsili alıb.
 • 1999-2001- ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti, beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə magistratura təhsili alıb.
 • 2005-ci ildə "Beynəlxalq jurnalistikada etik normalar və Azərbaycan mətbuatı" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2017-ci ildə "Müasir dövrdə xarici KIV-də informasiya ilə manipulyasiya və onun Azərbaycanın internet mediasına təsiri" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1999-2001- ci illərdə müxtəlif mətbuat orqanlarında çalışıb.
 • 2001-2004 - cü illərdə BDU jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışıb.
 • 2004-2006-ci illərdə BDU kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışıb.
 • 2006-cı ildən BDU, Beynəlxalq jurnalistika kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.
 • Tədris etdiyi fənlər: "Beynəlxalq jurnalistika", "Yeni dünya jurnalistikası" (bakalavr); "Xarici ölkələrin müasir KİV sistemi", "Müasir beynəlxalq münasibətlər və jurnalistika" (magistratura)
 • 3 tədris-metodik vəsait, 1 monoqrafiya və 3 kitabın müəllifidir.
 • 2003-cü ildə  Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin təşkil etdiyi “Gənc jurnalistlərin III Ümumrespublika Müsabiqəsində” elm və təhsil nominasiyası üzrə I yeri qazanıb, fəxri fərmanla mükafatlandırılıb.
 • 2010-2017-ci illərdə "Jurnalistika" Elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri olub.
 • Beynəlxalq jurnalist olaraq bloqqer kimi də fəaliyyət göstərir: ziferoglu.blogspot.com
 • 2017-ci ildən Jurnalistika fakültəsinin dekanıdır.
 • 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu tərəfindən 22 İyul Milli mətbuat və Jurnalistika günü münasibətilə təltif edilib.
 • 2018-ci ildə "Beynəlxalq media vəsiqəsi" (İnternational Press Card) alıb.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Xaricdə müxbir məntəqələrinin iş xüsusiyyətləri
 • PR texnologiyaları

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Beynəlxalq jurnalistikada inhisarlaşma problemi və media korporasiyalar
 • Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin qlobal informasiya məkanına inteqrasiyası
 • İnformasiya təhlükəsizliyi müasir dövrün əsas problemi kimi
 • Azərbaycan və KİV-ə qarşı informasiya müharibəsi


İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2010, Rumıniya: "Uşaq hüquqları və jurnalistika" praktik seminar
 • 2010, Lefke (Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti): "XXI əsrdə Türk dünyası" beynəlxalq konfransı
 • 2017, Bakı: Müasir medianın yaradıcılıq prinsiplərinin milli mətbuata tətbiqi yolları. III beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • Dörd anonim mənbə. (həmmüəlliflə), Bakı, 2003
 • Beynəlxalq jurnalistikada etik normalar və Azərbaycan mətbuatı. Monoqrafiya. Bakı, 2006
 • P.K. Kokovtsev. X əsr yəhudi xəzər yazışması. (tərcümə), Bakı, 2009
 • Səfəvilər. Monoqrafiya. Elm və təhsil, 240 səh., 13 ç/v., Bakı, 2015
 • 17 illik mücadilə. Azərbaycanda Sovet işğalına qarşı milli müqavimət hərəkatı. (layihə rəhbəri). “QHT Nəşriyyatı”, 256 səh., 19 ç.v. Bakı, 2016
Metodik göstəriş və proqramlar

 • Xaricdə müxbir məntəqələrinin iş xüsusiyyətləri. (tədris-metodik  vəsait), Elm və təhsil. 88səh., Bakı, 2014
 • Beynəlxalq informasiya mübadiləsi: forma və metodları. (tədris-metodik vəsait) 99 səh . 6,2ç.v., Bakı, 2014
 • Xarici ölkələrin müasir KİV sistemləri. 92 s .6,5 ç.v. ( tədris-metodik vəsait), Bakı, 2014

Məqalələr

 • Qərbi Avropa dillərində türkizmlər. "Jurnalist" qəzeti, № 19, 10 iyun 2003; № 20, Bakı, 2003
 • Dil və üslubda gözlənilən etik normalar. Elmi Araşdırmalar. AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. VII buraxılış, Bakı, 2004
 • Beynəlxalq jurnalistikada peşə etikasına dair beynəlxalq sənədlər. Dil və Ədəbiyyat. № 5, Bakı, 2007
 • İslam və qərb mediası. Din və Dövlət. № 6, Bakı, 2009
 • Azərbaycanda informasiya təhlükəsizliyinin təminatı. Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, №1, Bakı, 2013
 • Qloballaşma və qlobal informasiya məkanı. Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №3, Bakı, 2013.
 • Qloballaşma şəraitində KİV Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi xəbərlər. №1, Bakı, 2015
 • Ermənistanın informasiya müharibəsinin başlıca parametrləri. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №1, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, 2015
 • Dinin yayginlaştirilmasinda çağdaş bilgi teknolojileri (Vatikan öğrneği) Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 8, Sayı 2. 2015
 • Rusiya KİV-nin Azərbaycan mediasına təsir istiqamətləri. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №2, Bakı Slavyan Universiteti, 2015
 • Azərbaycan mediasi qlobal informasiya məkaninda ADPU. Elmi xəbərlər. №1, 2015
 • Qərb mediasında Azərbaycanla bağlı manipulyasiya problemi və internet məkanına təsiri. Sivilizasiya. Bakı Avrasiya Universiteti. №2, 2015
 • Azerbaycan'a karşı yürütülen bilgi manipulyasyonunun ve savaşının başlıca parametreleri. AKADEMİK BAKIŞ. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı : 52, 2015
 • Azərbaycan internet medyasında informasiya manipulyasiyası problemi və onun həlli yolları.  Azerbeycan internet medyasında bilgi manipülasyonu problemi: neticeler ve çözüm yolları. İletişim Çalışmaları Dergisi. İstanbul Aydın Üniversitesi. 2016
 • İnformasiya müharibəsində basılıca kütləvi kommunikasiya modelləri. Mass communication models in the Information War. Salmagundi Journal. Publisher Skidmore College (USA), №1, (thomson imp. fak.1.02), 2016
 • Media korporasiyaların fəaliyyətində informasiya ilə manipulyasiya problemləri. Müasir medianın yaradıcılıq prinsiplərinin milli mətbuata tətbiqi yolları. III beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı. 2017
 • The problem of the information manipulation in the internet media of Azerbaijan. ISSN 0160-2764. The literary journal of the graduate students of the Department of Philology Faculty at University of California.Mester. Volume 47, no 1, 2018
 • İnternet mediada reklamçılıq: formalaşması prinsipləri və başlıca meyarlar. Müasir mediada reklam və marketinq. "Jurnalistika" elmi-tədqiqat laboratoriyasının nəşrlər seriyası. 209 səh., Bakı, 2018
“Beynəlxalq media vəsiqəsi” (İnternational Press Card)  təqdim edilib.B
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009