Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Əliyev Vüqar Zifər oğlu

Jurnalistika fakültəsinin dekanı, dosent

Filologiya üzrə elmlər doktoru

Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının müəllimi

iş telefonu: +(994) 12 538 42 08

e-mail: oghuz78@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 12 oktyabr 1978-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1985-1995-ci illərdə Osman Mirzəyev adına 190 saylı orta məktəbdə oxuyub.
 • 1995-2001 -ci illərdə BDU-da beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə təhsil alıb.
 • 2001-ci ildən BDU-da çalışır.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1995-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Universiteti, beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə bakalavr təhsili alıb.
 • 1999-2001- ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti, beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə magistratura təhsili alıb.
 • 2005-ci ildə "Beynəlxalq jurnalistikada etik normalar və Azərbaycan mətbuatı" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2017-ci ildə "Müasir dövrdə xarici KIV-də informasiya ilə manipulyasiya və onun Azərbaycanın internet mediasına təsiri" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1999-2001- ci illərdə müxtəlif mətbuat orqanlarında çalışıb.
 • 2001-2004 - cü illərdə BDU jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışıb.
 • 2004-2006-ci illərdə BDU kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışıb.
 • 2006-cı ildən BDU, Beynəlxalq jurnalistika kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.
 • Tədris etdiyi fənlər: "Beynəlxalq jurnalistika", "Yeni dünya jurnalistikası" (bakalavr); "Xarici ölkələrin müasir KİV sistemi", "Müasir beynəlxalq münasibətlər və jurnalistika" (magistratura)
 • 3 tədris-metodik vəsait, 1 monoqrafiya və 3 kitabın müəllifidir.
 • 2003-cü ildə  Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin təşkil etdiyi “Gənc jurnalistlərin III Ümumrespublika Müsabiqəsində” elm və təhsil nominasiyası üzrə I yeri qazanıb, fəxri fərmanla mükafatlandırılıb.
 • 2010-2017-ci illərdə "Jurnalistika" Elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri olub.
 • Beynəlxalq jurnalist olaraq bloqqer kimi də fəaliyyət göstərir: ziferoglu.blogspot.com
 • 2017-ci ildən Jurnalistika fakültəsinin dekanıdır.
 • 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu tərəfindən 22 İyul Milli mətbuat və Jurnalistika günü münasibətilə təltif edilib.
 • 2018-ci ildə "Beynəlxalq media vəsiqəsi" (İnternational Press Card) alıb.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Xaricdə müxbir məntəqələrinin iş xüsusiyyətləri
 • PR texnologiyaları

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Beynəlxalq jurnalistikada inhisarlaşma problemi və media korporasiyalar
 • Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin qlobal informasiya məkanına inteqrasiyası
 • İnformasiya təhlükəsizliyi müasir dövrün əsas problemi kimi
 • Azərbaycan və KİV-ə qarşı informasiya müharibəsi


İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2010, Rumıniya: "Uşaq hüquqları və jurnalistika" praktik seminar
 • 2010, Lefke (Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti): "XXI əsrdə Türk dünyası" beynəlxalq konfransı
 • 2017, Bakı: Müasir medianın yaradıcılıq prinsiplərinin milli mətbuata tətbiqi yolları. III beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • Dörd anonim mənbə. (həmmüəlliflə), Bakı, 2003
 • Beynəlxalq jurnalistikada etik normalar və Azərbaycan mətbuatı. Monoqrafiya. Bakı, 2006
 • P.K. Kokovtsev. X əsr yəhudi xəzər yazışması. (tərcümə), Bakı, 2009
 • Səfəvilər. Monoqrafiya. Elm və təhsil, 240 səh., 13 ç/v., Bakı, 2015
 • 17 illik mücadilə. Azərbaycanda Sovet işğalına qarşı milli müqavimət hərəkatı. (layihə rəhbəri). “QHT Nəşriyyatı”, 256 səh., 19 ç.v. Bakı, 2016
Metodik göstəriş və proqramlar

 • Xaricdə müxbir məntəqələrinin iş xüsusiyyətləri. (tədris-metodik  vəsait), Elm və təhsil. 88səh., Bakı, 2014
 • Beynəlxalq informasiya mübadiləsi: forma və metodları. (tədris-metodik vəsait) 99 səh . 6,2ç.v., Bakı, 2014
 • Xarici ölkələrin müasir KİV sistemləri. 92 s .6,5 ç.v. ( tədris-metodik vəsait), Bakı, 2014

Məqalələr

 • Qərbi Avropa dillərində türkizmlər. "Jurnalist" qəzeti, № 19, 10 iyun 2003; № 20, Bakı, 2003
 • Dil və üslubda gözlənilən etik normalar. Elmi Araşdırmalar. AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. VII buraxılış, Bakı, 2004
 • Beynəlxalq jurnalistikada peşə etikasına dair beynəlxalq sənədlər. Dil və Ədəbiyyat. № 5, Bakı, 2007
 • İslam və qərb mediası. Din və Dövlət. № 6, Bakı, 2009
 • Azərbaycanda informasiya təhlükəsizliyinin təminatı. Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, №1, Bakı, 2013
 • Qloballaşma və qlobal informasiya məkanı. Dil və Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №3, Bakı, 2013.
 • Qloballaşma şəraitində KİV Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi xəbərlər. №1, Bakı, 2015
 • Ermənistanın informasiya müharibəsinin başlıca parametrləri. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №1, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, 2015
 • Dinin yayginlaştirilmasinda çağdaş bilgi teknolojileri (Vatikan öğrneği) Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 8, Sayı 2. 2015
 • Rusiya KİV-nin Azərbaycan mediasına təsir istiqamətləri. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №2, Bakı Slavyan Universiteti, 2015
 • Azərbaycan mediasi qlobal informasiya məkaninda ADPU. Elmi xəbərlər. №1, 2015
 • Qərb mediasında Azərbaycanla bağlı manipulyasiya problemi və internet məkanına təsiri. Sivilizasiya. Bakı Avrasiya Universiteti. №2, 2015
 • Azerbaycan'a karşı yürütülen bilgi manipulyasyonunun ve savaşının başlıca parametreleri. AKADEMİK BAKIŞ. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı : 52, 2015
 • Azərbaycan internet medyasında informasiya manipulyasiyası problemi və onun həlli yolları.  Azerbeycan internet medyasında bilgi manipülasyonu problemi: neticeler ve çözüm yolları. İletişim Çalışmaları Dergisi. İstanbul Aydın Üniversitesi. 2016
 • İnformasiya müharibəsində basılıca kütləvi kommunikasiya modelləri. Mass communication models in the Information War. Salmagundi Journal. Publisher Skidmore College (USA), №1, (thomson imp. fak.1.02), 2016
 • Media korporasiyaların fəaliyyətində informasiya ilə manipulyasiya problemləri. Müasir medianın yaradıcılıq prinsiplərinin milli mətbuata tətbiqi yolları. III beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı. 2017
 • The problem of the information manipulation in the internet media of Azerbaijan. ISSN 0160-2764. The literary journal of the graduate students of the Department of Philology Faculty at University of California.Mester. Volume 47, no 1, 2018
“Beynəlxalq media vəsiqəsi” (İnternational Press Card)  təqdim edilib.B
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009