Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Əlizadə Yalçın Mustafa oğlu

Filologiya elmləri doktoru, professor

iş telefonu: +(994) 12 438-42-08

e-mail: alizade_y@mail.ru 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1940-cı il 17 yanvarda Gəncə şəhərində anadan olub.
 • 1957-ci ildə Bakı şəhəri 132 saylı orta məktəbi bitirib.
 • 1957-1962-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU) filologiya fakültəsinin jurnalistika şöbəsində təhsil alıb.
 • 1962-1971-ci illərdə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsində çalışıb.
 • 1971 -ci ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.
 • Ailəlidir, iki övladı, dörd nəvəsi var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1971-1974-cü illərdə BDU, jurnalistika fakültəsinin əyani aspiranturasında təhsil alıb.
 • 1974-cü ildə "Azərbaycanda radiojurnalistikanın təşəkkülü və inkişafı" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. Filologiya elmləri namizədidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1962-1971-ci illərdə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsində çalışıb.
 • 1974-1981-ci illərdə BDU, jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışıb.
 • 1979-1989-cu illərdə Universitetin Müəllim Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri olub.
 • 1982-1999-cu illərdə televiziya və radiojurnalistikası kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb.
 • 1999-2012-ci  illərdə  Jurnalistika fakültəsinin dekanı olub.
 • 70 elmi məqalənin və 4 kitabın müəllifidir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Televiziya və radiojurnalistikasının əsasları
 • Ədəbi redaktə nəzəriyyəsi və təcrübəsi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Televiziya və radio jurnalistikası

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • Muğanın mayakı. Bakı, 1961
 • Yer altında işıqlar. Bakı, 1972
 • Radiojurnalistikanın əsasları. Bakı, 1991
 • Azərbaycan efiri - tarix və müasirlik. (prof.Q.Məhərrəmli ilə həmmüəllif). Bakı, 2006
 • “Ədəbi redaktə” fənninin proqramı (bakalavr hazırlığı üçün) Bakı, 2012
 • Radio jurnalistikası:təməl biliklər. Elm və təhsil. Bakı, 2013
 • Zamanın rəngləri (məqalələr toplusu). Nurlan. Bakı, 2013
Məqalələr

 • Qoşa qanadın uğuru. Bakı, 2005
 • Vaxtında və yerində deyilən söz. Bakı, 2005
 • İşıqlı ömür. Bakı, 2006
 • Jurnalistikaya həsr edilmiş ömür. Bakı, 2007
 • «Heydər Əliyev və mətbuat» dördcildliyində jurnalistikaya yeni baxış. Bakı, 2008
 • Nəsillərin həyat məktəbi. Bakı, 2008
 • Azərbaycanda ali jurnalistika təhsili- Azərbaycan mətbuat tarixi antologiyası. Bakı, 2011
 • Xeyirxah əməllər yolçusu (prof. N.Babayevin elmi-pedoqoji fəaliyyəti haqqında). Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2011
 • Jurnalistlərin unudulmaz müəllimləri (prof. T. Rüstəmovun biblioqrafiyasına ön söz). Bakı, 2011
 • Müasir jurnalistika təhsili: problemlərə baxış. “Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi”. I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, 2012
 • Nəsillərin həyat müəllimi. (Azərbaycan televiziyasının inkişaf tarixi), “Yeni medianın humanitar aspektləri” elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2013
 • “Jurnalistikamızın vicdan səsi”. “Jurnalistika – Əlibəy Hüseynzadənin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans materialları, Bakı, 2014
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009