Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Mahmudov Mahmud Ağəli oğlu

Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəci kafedrasının dosenti,

filologiya elmləri namizədi,

 

Telefon: +(994) 12 438 66 82

QISA BİOQRAFİK MƏLUMATLAR

 • 1936-cı ildə anadan olub.
 • 1964-cü ildə Bakı Dövlət Universitertini bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏLƏRİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1974-cü ildə "Mətbuatda ədəbiyyat məsələləri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1967-ci ildən BDU Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında çalışır.
 • Tədris etdiyi fənlər: "Nəşriyyat işinin əsasları", "Azərbaycanın müasir KİV sistemi"
 • 130 elmi məqalə, 14 kitabın müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ədəbi redaktə və nəşriyyat işi

KİTABLAR (dərs vəsaitləri)

 • Mətbuat və ədəbi tənqid. Bakı, 1986
 • Mərkəz Qacarın təmsil dünyası. Bakı, 2002
 • Nəşriyyat işinin əsasları. Bakı. Axundovla birlikdə. Bakı, 2006
 • Ədəbi redaktə: nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, 2008
 • Nəşriyyat, polografiya və jurnalistika terminlərin izahlı lüğəti. B. Axundov və R. İmaməlievlə birlikdə. Bakı, 2009
 • Bədii ədəbiyyatda alkogolizmlə mübarizə ənənələri. Bakı, 1988.
 • Çıxıram qəlblərin səyahətinə. Z.Mahmudeovla birlikdə. Bakı, 2010
 • Bənzərsizlik (ön söz) Kəsəmənli N.Getmək istəyirsən bəhanəsiz get. Bakı, 2010
 • Ülkər Atəş. Neynir məni bu dünya?! (kitaba redaktor). Bakı, 2013
 • Azərbaycanda nəşriyyat tarixi. Kitaba rəy. Bakı, “Gənclik” nəşriyyatı, 2015
 • Kitabsünaslıq: nəşriyyat işinin əsasları və təşkili. Kitaba rəy. Bakı, “Maarif”, 2016
 • C.Məmmədli. “525” - zamanın sınağında. Redaktor. “Zərdabi LTD” MMC, 476 səh., 29,75 ç.v., Bakı, 2017
 • A.Musayev. Dialoq. Redaktor. “Ecoprint”, 128 s., 8 ç.v., Bakı, 2017

Bədii publisistik

 • Ömrün səifələri (Q. Qulieva ilə birlikdə). Bakı, 1971
 • Onları tanıyırıq. Bakı, 1974
 • Ata yolu. Bakı, 1982
 • Sərvət yaradanlar. Bakı, 1988
 • Ömrün ötən illəri. Bakı, 2000

Bədii ədəbiyyat

 • Sözün qısası. Bakı, 1989.
 • Abşeron təbiəti. Bakı, 1996.
 • Bir dəli şeytan seyir... Bakı, 1993.
 • Baxsan-bəyənəcəksən, oxu güldürüm səni.(kitab). “MBM” nəşriyyat, Bakı, 2012

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Nəşriyyatda menecment fəaliyyəti və kitab marketinqi. Azərbaycan Respublikası Dövlət müstəqilliyi bərpasının 20 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan mətbuat tarixinin öyrənilməsinə yeni baxış” adlı elmi praktik konfrans materialları. Bakı, 2011
 • Nəşriyyat-müəllif əlaqələri. Azərbaycan Respublikası Dövlət müstəqilliyi bərpasının 20 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan mətbuat tarixinin öyrənilməsinə yeni baxış” adlı elmi praktik konfrans materialları. Bakı, 2011
 • Düzəlişlərin növləri və metodikası . H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Yeni medianın humanitar aspektləri” elmi-praktik konfransının materialı, Bakı, 2013
 • Tale yaxınlığı. Bir işığın zərrələri. Bakı, 2013
 • Əlyazmaların qiymətləndirilməsi və ədəbi redaktə baxımından nəşrə hazırlanması. “Azərbaycan mətbuatı tarixində müasirlik prinsipləri”. Ə.Hüseynzadənin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. BDU, Jurnalistika fakültəsi, 2014
 • Azərbaycan jurnalistikasının canlı korifeyi. İstiqlalın işığında. Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2014
 • Tədqiqatçı ömrü və şəxsiyyəti. Şəmistan Nəzirli: biblioqrafiya. Bakı, M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2014
 • Azərbaycanda nəşriyyat tarixi. Kitaba rəy. Bakı, “Gənclik” nəşriyyatı, 2015
 • Müasir dövrdə mütaliə. “Naşir” jurnalı, №2, 2015
 • Satirik publisistikanın tədqiqatçısı.  “Yada düşdü” jurnalı,  №2, 2015
 • Klassik nümunə. “İşıq” jurnalı, №1, 2015
 • Səmada ulduz idi. Akademik Tofiq Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni meylləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı, “Baki Universiteti”, 2016
 • Muğanla ekiz qardaş. “Qobustan” jurnalı, Bakı, № 2, 2016
 • Yeni yaradıcılıq uğurları ilə. “Yada düşdü” jurnalı, № 1,  Bakı, 2017
 • Zəruri keyfiyyətlərin vəhdəti. “Yada düşdü” jurnalı, № 1, Bakı, 2017
 • Книжная аннотация как фор­ма рекламы издания Jurnalistika (elmi, siyasi huma­nitar elmlər seriyası). Elm və Təhsil, № 7, Bakı, 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009