Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Mahmudova Təranə Ələddin qızı

Filologiya elmləri namizədi

Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının dosenti     

İş telefonu: +(994) 12 532 82 19

e-mail: mahmutaa06@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1969-cu ildə Bakıda anadan olub.
 • 1986-cı ildə Bakı şəhəri 52 nömrəli məktəbi gümüş medalla bitirib.
 • 1986: Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Jurnalistika fakültəsinə daxil olub.
 • 1991-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 1993-1996-cı illərdə BDU-nun aspiranturasında təhsilini davam etdirib.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1993-1996: Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturası
 • 1999: Namizədlik dissertasiyası: "Rus dilindən azərbaycancaya tərcümənin nəzəri problemləri (ictimai-siyasi mətnlərin tərcüməsi əsasında)" 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1992-1993: Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin Tərcümə, televiziya və radio jurnalistikası kafedrasında laborant
 • 1997-2004: Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin Tərcümə, televiziya və radio jurnalistikası kafedrasında müəllim.
 • 2004 - Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin Beynəlxalq jurnalistika kafedrasında müəllim, dosent
 • 24 elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Beynəlxalq informasiya mübadiləsi.
 • İnformasiya cəmiyyəti və yeni ifadə formaları.
 • Mediada gender məsələlərinin işıqlandırılması.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2006, 6-10 mart : "Media və Milliyyətçilik" sessiyası. Mərkəzi Avropa Universiteti. Budapeşt
 • 2007, 23-25 aprel: "Media Sistemlərinin Müqayisəsi: Qərblə Şərqin qarşılaşması" konfransı.Vroslav, Polşa
 • 2007, 3-5 oktyabr: "Yeni rəqəmsal əsrdə mətbuat və mətbuata dəstək". Elmi-praktik konfrans. Haaqa, Niderland
 • 2008, 18-22 fevral: "Samizdat"dan Bloqlaşmaya: siyasi ifadənin yeni formaları" sessiyası. Mərkəzi Avropa Universiteti, Budapeşt


DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • 2003 - İndiana Universitetində təcrübə mübadiləsi. Bluminqton, İndiana, ABŞ
 • 2006 - "Təhsil şəraitinin yaxşılaşdırılması" proqramı. Beynəlxalq İnkişaf Uğrunda Mississippi Konsorsiumu tərəfindən gerçəkləşdirilmiş mübadilə proqramı. Cekson, Mississippi, ABŞ

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • ABŞ-da jurnalların yaranması və inkişafı: əsas mərhələlər. Dil və ədəbiyyat elmi-nəzəri jurnal, № 3, 2013
 • ABŞ-da həftəlik xəbər jurnalları: yaranması və inkişaf mərhələləri. Dil və ədəbiyyat elmi nəzəri jurnal. № 4, 0,24 ç.v., 2013
 • Beynəlxalq informasiya mübadiləsi: forma və metodları. (tədris-metodik vəsait) 99 səh. 6,2ç.v., Bakı. 2014
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009