Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Mahmudova Təranə Ələddin qızı

Filologiya elmləri namizədi

Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının dosenti 

İş telefonu: +(994) 12 432 82 19

e-mail: mahmutaa06@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1969-cu ildə Bakıda anadan olub.
 • 1986-cı ildə Bakı şəhəri 52 nömrəli məktəbi medalla bitirib.
 • 1986: Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Jurnalistika fakültəsinə daxil olub.
 • 1991-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 1993-1996-cı illərdə BDU-nun aspiranturasında təhsilini davam etdirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1993-1996: Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturası
 • 1999: Namizədlik dissertasiyası: "Rus dilindən azərbaycancaya tərcümənin nəzəri problemləri (ictimai-siyasi mətnlərin tərcüməsi əsasında)" 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1992-1993: Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin Tərcümə, televiziya və radio jurnalistikası kafedrasında laborant
 • 1997-2004: Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin Tərcümə, televiziya və radio jurnalistikası kafedrasında müəllim.
 • 2004 - Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin Beynəlxalq jurnalistika kafedrasında müəllim, dosent
 • 2000-2008 -Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika fakültəsinin Həmkarlar təşkilatı bürosunun müdiri
 • 2011-2015 - Bakı Dövlət Universitetinin  Beynəlxalq proqramlar şöbəsinin müdiri
 • 60-dan çox elmi və publisistik məqalənin müəllifi, 4 kitabın redaktorudur

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Beynəlxalq informasiya mübadiləsi.
 • İnformasiya cəmiyyəti və yeni ifadə formaları.
 • Mediada gender məsələlərinin işıqlandırılması.
 • Silahlı münaqişələrin KİV-də işıqlandırılması.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2006, 6-10 mart : "Media və Milliyyətçilik" sessiyası. Mərkəzi Avropa Universiteti. Budapeşt
 • 2007, 23-25 aprel: "Media Sistemlərinin Müqayisəsi: Qərblə Şərqin qarşılaşması" konfransı.Vroslav, Polşa
 • 2007, 3-5 oktyabr: "Yeni rəqəmsal əsrdə mətbuat və mətbuata dəstək". Elmi-praktik konfrans. Haaqa, Niderland
 • 2008, 18-22 fevral: "Samizdat"dan Bloqlaşmaya: siyasi ifadənin yeni formaları" sessiyası. Mərkəzi Avropa Universiteti, Budapeşt
 • 2011,16 sentyabr: UNİCEF-in  Azərbaycan Respublikasının bir sıra ali məktəblərində (Bakı Dövlət Universiteti, Slavyan Universiteti və Xəzər Universiteti) gerçəkləşdirdiyi layihə çərçivəsində seminarlarda iştirak. 19-20 aprel, 2011. Dublin, İrlandiya;. Budva, Monteneqro.
 • 2011, 11 oktyabr: I Bakı Humanitar Forumu: "Qloballaşma dövründə media və mədəniyyət" (çıxış). Bakı,
 • 2012, 10 -13 iyun: Beynəlxalq Dil və Kommunikasiya Simpoziumu: Tədqiqatlarda müasir meyllər və çətinliklər. Dil və Kommunikasiya araşdırmaları İnstitutu tərəfindən gerçəkləşdirilən simpozium. İzmir, Türkiyə.
 • 2016, 30 sentyabr: Bakı Humanitar Forumu: "Transforming of Journalism for the Information Age and its Role in Ensuring Inter-Civilizational Dialogue" (çıxış), Baku
 • 2018, aprel: Türkiyə, “Milleniumda kommunikasiya” simpoziumu

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • 2003 - İndiana Universitetində təcrübə mübadiləsi. Bluminqton, İndiana, ABŞ
 • 2006 - "Təhsil şəraitinin yaxşılaşdırılması" proqramı. Beynəlxalq İnkişaf Uğrunda Mississippi Konsorsiumu tərəfindən gerçəkləşdirilmiş mübadilə proqramı. Cekson, Mississippi, ABŞ
 • 2009 - “Junior Faculty Development Program” proqramı. Oklahoma Dövlət Universiteti, Oklahoma, ABŞ

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Televiziya nitqinə verilən tələblər. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı, 2003
 • Televiziya reportajının dil və üslub xüsusiyyətləri. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı, 2003
 • Azərbaycan televiziyası yeni informasiya dövründə. X Mərkəzi Avrasiya məsələsi üzrə illik konfransın materiallar. Bloomington, İndiana, ABŞ. 2003
 • Televiziya reportajında ​​ekrandakı mətn və təsvirin vəhdəti. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı, 2003
 • Televiziya yeni informasiya dövründə. "BDU Xəbərləri", Bakı, 2003
 • Klişe televiziya xəbərləri dilində. Azərbaycan mediası bu gün. Bakı, 2004
 • Radio üzrə reklamın dil xüsusiyyətləri. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı, 2004
 • Medianın dili. Müasir dilçilik problemləri. Beynəlxalq konfransın materialları. Slavyan Universiteti. Bakı, 2005
 • Dublyaj edilən filmlərin dili ilə bağlı qeydlər. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı, 2006
 • Gender məsələlərini əhatə edən televiziyanın rolu. Davamlı inkişafda gender tədqiqatının rolu. Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2007
 • UNİCEF-in  Azərbaycan Respublikasının bir sıra ali məktəblərində (Bakı Dövlət Universiteti, Slavyan Universiteti və Xəzər Universiteti) gerçəkləşdirdiyi layihə çərçivəsində “Beynəlxalq uşaq hüquqları və jurnalistika” adlı dərs vəsaitinin Azərbaycan versiyasına həmredaktorluq. 2012
 • ABŞ-da jurnalların yaranması və inkişafı: əsas mərhələlər. Dil və ədəbiyyat elmi-nəzəri jurnal, № 3, Bakı, 2013
 • ABŞ-da həftəlik xəbər jurnalları: yaranması və inkişaf mərhələləri. Dil və ədəbiyyat elmi-nəzəri jurnal. № 4, 0,24 ç.v., Bakı, 2013
 • Beynəlxalq informasiya mübadiləsi: forma və metodları. (tədris-metodik vəsait) 99 səh. 6,2ç.v., Bakı. 2014
 • İnformasiya cəmiyyətində radio və televiziyanın yeri. Proqram (magistr pilləsi üçün). Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı. Bakı, 2014
 • ABŞ mediası. Proqram (bakalavr pilləsi üçün). Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı. Bakı, 2014
 • Türk dilindən azərbaycancaya söz və ifadələrin keçməsində yeni kommunikasiya vasitələrinin rolu. Filologiya məsələləri-10, Bakı, 2015
 • Media etikası məsələləri yeni kommunikasiya prosesləri kontekstində. Dil və ədəbiyyat. №4, Bakı, 2016
 • Yeni kommunikasiya proseslərinin dilə təsiri: bəzi leksik vahidlərin tərcümə xüsusiyyətləri. "Filologiya məsələləri"-11. "Elm və təhsil”. Bakı,  2016
 • Türkiyə Cümhuriyyətində kütləvi informasiya vasitələri.  Proqram (magistr pilləsi üçün). Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı. Bakı, 2017
 • Yeni kommunikasiya prosesləri və jurnalistika standartları: qeyri-ənənəvi informasiya mənbələri.  Dil və ədəbiyyat elmi-nəzəri jurnal. № 4, Bakı, 2017
 • Yeni kommunikasiya proseslərinin yazı qaydalarına təsiri: əsas yeniliklər və meyillər. Filologiya məsələləri-17, Bakı, 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009