Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

METODİKİ VƏSAİTLƏR VƏ TƏDRİS PROQRAMLARI

 • Jurnalistika fakültəsinin qiyabi şöbəsində tədris qrafikinin yerinə yeterilməsinə dair tövsiyyələr. Bakı, 2000
 • F. Mehdiyev. Publisistika nəzəriyyəsi və təcrübəsinin əsasları. Bakı, 2003
 • S. Rəhimova. Jurnalist etikası. Kurs üzrə proqram. Bakı, 2005
 • A. Bayramov. Azərbaycan klassik və müasir yazıçı-publisistlərinin jurnalistika yaradıcılığı təlimi. Fənn üzrə proqram. Bakı, 2007
 • Ş. Vəliyev. Azərbaycan mətbuatı və tarixi gerçəklik. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Ş. Vəliyev. Dövlət və KİV: Tarixi münasibətlər kontekstində. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Ş. Vəliyev. Azərbaycanda söz və mətvuat azadlığı. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • A. Məmmədov. Azərbaycan jurnalistika məktəbləri. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • A. Məmmədov. Mətbuat tarixinin öyrənilməsində arxiv materiallarının istifadə metodikası. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Ş. Vəliyev. Azərbaycan jurnalistikası tarixi. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Jurnalistika fakültəsinin qiyabi şöbəsində tədris qrafikinin yerinə yeterilməsinə dair tövsiyyələr. Bakı, 2008
 • İ. Mazanlı. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2008
 • İ. Mazanlı. Xarici ölkələrin müasir KİV sistemi. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2008
 • Q. Məhərrəmli. Televiziya jurnalistikasının əsasları. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2008
 • H. Vəliyev. Xarici ölkələrin jurnalistika tarixi. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2009
 • H. Vəliyev. Yeni dünya jurnalistikası. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2009
 • İ.Mazanlı, A.Zeynalova " Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri". Metodiki vəsait. Bakı, 2012
 • İ.Mazanlı. Jurnalistika və beynəlxalq humanitar  hüquq. Fənn üzrə proqram., Bakı, 2012
 • Мусаев A. Маркетинг и реклама в СМИ. Програм. Баку, 2015
 • Мусаев A. Литературное редактирование. Програм. Баку, 2015
 • Мусаев A. Выборочной дисциплины: Практическая работа в издательстве. Програм. Баку, 2015
 • Мусаев A. Типология книжных издаий. Издательское дело. Баку, 2015
 • Niftəliyeva K. Qəzetin tipi və informasiya siyasəti. Proqram. Bakı, 2015
 • Niftəliyeva K. Müasir Azərbaycan KİV-nin tipoloji xarakteristikası. Proqram. Bakı, 2015
 • Mehdiyev M. Azərbaycan jurnalistika tarixi(1832-1920).  Bakı, "Bakı Universiteti nəşriyyatı", 2013, Tədris metodiki vəsait
 • Mehdiyev M. Dövrün qlobal problemləri Ü.Hacıbəyov publisistikasında. Seçmə fənn üzrə proqram. Bakı, 2015

 

 Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009