Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

METODİKİ VƏSAİTLƏR VƏ TƏDRİS PROQRAMLARI

 • Jurnalistika fakültəsinin qiyabi şöbəsində tədris qrafikinin yerinə yeterilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2000
 • Mehdiyev F. Publisistika nəzəriyyəsi və təcrübəsinin əsasları. Bakı, 2003
 • Rəhimova S. Jurnalist etikası. Kurs üzrə proqram. Bakı, 2005
 • Bayramov A. Azərbaycan klassik və müasir yazıçı-publisistlərinin jurnalistika yaradıcılığı təlimi. Fənn üzrə proqram. Bakı, 2007
 • Vəliyev Ş. Azərbaycan mətbuatı və tarixi gerçəklik. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Vəliyev Ş. Dövlət və KİV: Tarixi münasibətlər kontekstində. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Vəliyev Ş. Azərbaycanda söz və mətvuat azadlığı. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Məmmədov A. Azərbaycan jurnalistika məktəbləri. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Məmmədov A. Mətbuat tarixinin öyrənilməsində arxiv materiallarının istifadə metodikası. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Vəliyev Ş. Azərbaycan jurnalistikası tarixi. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2007
 • Jurnalistika fakültəsinin qiyabi şöbəsində tədris qrafikinin yerinə yeterilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
 • Mazanlı İ. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2008
 • Mazanlı İ. Xarici ölkələrin müasir KİV sistemi. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2008
 • Məhərrəmli Q. Televiziya jurnalistikasının əsasları. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2008
 • Vəliyev H. Xarici ölkələrin jurnalistika tarixi. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2009
 • Vəliyev H. Yeni dünya jurnalistikası. Fənn üzrə proqram, Bakı, 2009
 • Babayev Z. Kütləvi informasiya vasitələri və siyasət. Metodik vəsait.
 • Mazanlı İ, Zeynalova A. "Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri". Metodiki vəsait. Bakı, 2012
 • Mazanlı İ. Jurnalistika və beynəlxalq humanitar  hüquq. Pproqram. Bakı, 2012
 • Əliyev V. Xaricdə müxbir məntəqələrinin iş xüsusiyyətləri. Proqram. Bakı, 2012
 • Əliyev V. Beynəlxalq informasiya mübadiləsi: forma və metodlar. Proqram. Bakı, 2012
 • Mehdiyev M. Azərbaycan jurnalistika tarixi(1832-1920). "Bakı Universiteti nəşriyyatı", Tədris-metodiki vəsait. Bakı, 2013
 • Əliyev V. Xaricdə müxbir məntəqələrinin iş xüsusiyyətləri. (tədris-metodik  vəsait), Elm və təhsil.  Bakı, 2014
 • Əliyev V. Beynəlxalq informasiya mübadiləsi: forma və metodları. (tədris-metodik vəsait), 6,2ç.v., Bakı, 2014
 • Əliyev V., Mazanlı İ. Xarici ölkələrin müasir KİV sistemləri. 6,5 ç.v. ( tədris-metodik vəsait), Bakı, 2014
 • Мусаев A.Маркетинг и реклама в СМИ. Програм. Баку, 2015
 • Мусаев A.Литературное редактирование. Програм. Баку, 2015
 • Мусаев A.Выборочной дисциплины: Практическая работа в издательстве. Програм. Баку, 2015
 • Мусаев A.Типология книжных издаий. Издательское дело. Баку, 2015
 • Niftəliyeva K. Qəzetin tipi və informasiya siyasəti. Proqram. Bakı, 2015
 • Niftəliyeva K. Müasir Azərbaycan KİV-nin tipoloji xarakteristikası. Proqram. Bakı, 2015
 • Mehdiyev M. Dövrün qlobal problemləri Ü.Hacıbəyov publisistikasında. Seçmə fənn üzrə proqram. Bakı, 2015
 • Nəsirova A. Radio Jurnalistikası. Proqram. Bakı, 2016
 • Mazanlı İ. Jurnalistika və beynəlxalq humanitar hüquq. Tədris-metodik vəsait. Bakı Universiteti nəşriyyatı. 108 s., Bakı, 2017
 • İbrahimova P. Azərbaycanda informasiya agentliklərinin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri. Proqram. Bakı, 2017
 • Əzimova A. “Azərbaycanda siyasi jurnalis­tika­nın təşəkkülü”. Proqram. Bakı , 2017
 • İbrahimova P., İsgəndərova V. Dünyanın aparıcı informasiya agentlikləri. Proqram. Bakı, 2017
 • Məmmədli S. Avropa Şurası və ATƏT-in media siyasəti. (kitab) Elm və təhsil. 168 səh., Bakı, 2018
 • Məmmədli C. Öncə söz gəldi... (kitab) “Zərdabi LTD” MMC, 312 səh., Bakı, 2018
 • Mirzəyev S. I dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı (1914- may 1918). Monoqrafiya. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2018
 • Yaqublu N. Cümhuriyyət qurucuları. (kitab) "Nurlar" Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi. 504 səh., Bakı, 2018
 • Əliyeva S. Gender bərabərliyi və media adazdlığı. (həmmüəllif). Fənn üzrə proqram, Bakı, 2019
 • Babayev Z. Medianın ənənəvi prinsipləri və internet jurnalistika. metodik vəsait. Bakı, 2019
 • Əhmədli N., Babayev Z. Azərbaycan beynəlxlaq radiosu: tarix və müasirlik. Elmi-metodik vəsait. "Nural-nəşr", 2020
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009