Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Mirzəyev Samir Xalid oğlu

Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə

dekan müavini,

Milli mətbuat tarixi kafedrasının müəllimi

İş telefonu: +(994) 012 539 64 58

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 3 oktyabr 1982-ci ildə İsmayıllı rayonunda anadan olub.
 • 1989-1999-cu illərdə Bakı şəhəri, Xətai rayonu 63 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.
 • Evlidir, 2 övladı var

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • BDU Jurnalistika 1999-2003 (bakalavr)
 • BDU Jurnalistika 2003-2005 (magistr)
 • Mətbuat tarixi və ideoloji iş metodları kafedrasının dissertantı-2007

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2011-2019-cu illərdə BDU “Jurnalistika” ETL-də elmi işçi vəzifəsində çalışıb.
 • 2016-2017-ci illərdə Universitetdaxili "50+50" qrant layihəsi çərçivəsində "I dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı" adlı monoqrafiyası dərc edilib.
 • 2018-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun Lektorlar Qrupunun üzvü olub.
 • 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu tərəfindən 22 İyul Milli mətbuat və Jurnalistika günü münasibətilə təltif edilib.
 • 2018-ci ildə Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasının 143-cü ildönümü münasibətilə Fəxri Fərmana layiq görülüb.
 • 2019-cu ildən Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışır.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Azərbaycan jurnalistikası tarixi
 • Əski Azərbaycan yazısı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı (1914-1917)
 • XX əsrin II onilliyində Azərbaycan jurnalistikasının tədqiqi məsələləri
 • Azərbaycan mətbuatında milli-istiqlal məfkurəsinin formalaşması prosesi (1914-1918-ci illər)

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2012, Bakı:  "Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi"
 • 2014, Bakı: “Azərbaycan mətbuatı tarixində müasirlik prinsipləri”
 • 2016, Bakı: “Tədqiqat Metodları”; Təhsil Nazirliyi və ADA Universiteti
 • 2016, Bakı: “Beynəlxalq mediada Azərbaycan mövzusu: reallıqlar, problemlər, perspektiv vəzifələr” ULUS fondunun Jurnalistika fakültəsi ilə birlikdə təşkil etdiyi konfrans
 • 2017, Şamaxı: “Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti” regional konfrans
 • 2018, Bakı: “Jurnalistikada kommunikasiya effekti: ünsiyyətdən həmrəyliyə” Milli Mətbuatın 143-cü ildönümünə həsr olunmuş təlim
 • 2018, Bakı: “Azərbaycan dilinin tədqiqi və tədrisi: problemlər və perspektivlər” mövzusunda elmi-praktik konfrans
 • 2018, Bakı: Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2019, Bakı: "Ədəbiyyatda, elmdə, tarixdə rus dili" adlı tədris seminarları

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • Nəsir İmanquliyev. Biblioqrafiya. (həmtərtibçi) Bakı, 2011
 • M.Ə.Rəsulzadə Əsərləri. III cild, (transliterasiya redaktoru), Bakı, 2012
 • M.Ə.Rəsulzadə Əsərləri. IV cild, (transliterasiya redaktoru), Bakı, 2013
 • M.Ə.Rəsulzadə Bakı və Azərbaycan tarixinə dair əsərlər. (transliterasiya redaktoru), Bakı, 2013
 • N.Yaqublu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası. (transliterasiya redaktoru), Bakı, 2013
 • M.Ə.Rəsulzadə Əsərləri. V cild, (transliterasiya redaktoru), Bakı, 2014
 • İstiqlal 1918 – 28 Mayıs – 1919. (transliterasiya redaktoru), Bakı, 2014
 • Şirməmməd Hüseynov. Biblioqrafiya. (həmtərtibçi), Bakı, 2014
 • M.Ə.Rəsulzadə. Biblioqrafiya. 3 dildə. (transliterasiya redaktoru), Bakı, 2015
 • “Azərbaycan” qəzetində parlament hesabatları və şərhlər (noyabr 1918 – aprel 1920). I cild. (transliterasiya redaktoru), Bakı, 2015
 • M.Ə.Rəsulzadə. Əsərləri (Mühacirət dövrü: Türkiyə, 1922-1929) I cild. (transliterasiya redaktoru), Bakı, 2016
 • “Azərbaycan” qəzetində parlament hesabatları və şərhlər (noyabr 1918 – aprel 1920). II cild. (transliterasiya redaktoru), Bakı, 2016
 • “Azərbaycan” qəzetində parlament hesabatları və şərhlər (noyabr 1918 – aprel 1920). III cild. (transliterasiya redaktoru), Bakı, 2017
 • I dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı (1914- may 1918). Monoqrafiya. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2018
 • “Dəbistan” jurnalı (1906-cı il). (transliterasiya redaktoru), “Elm və təhsil”, Bakı, 2019

Məqalələr

 • Azərbaycan mətbuatında mədəniyyət məsələləri (1914-1917-ci illər). Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №2, Bakı, 2011
 • I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatında azadlıq məsələsi. Filologiya məsələləri. №8, Bakı, 2011
 • XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatının xarici əlaqə­ləri. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №3, Bakı, 2011
 • I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı. Dil və ədəbiyyat. Beynəl­xalq elmi-nəzəri jurnal. №1, Bakı, 2012
 • From the edition history of newspaper “Yeni igbal” (New fortune). Jurna­lis­ti­kanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat  təcrübəsi I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2012
 • M.Ə.Rəsulzadə “Yeni iqbal” qəzetinin əsas redaktorlarından biri kimi. Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası  №1, Bakı, 2013
 • Üzeyir Hacıbəyli “Yeni iqbal” qəzetinin baş redaktoru, əsas jurnalist və publisisti kimi. Dil və ədəbiyyat. Beynəl­xalq elmi-nəzəri jurnal. №1, Bakı, 2013
 • “Şəlalə” jurnalının nəşri tarixindən. Dil və ədəbiyyat. Beynəl­xalq elmi-nəzəri jurnal. №1, Bakı, 2014
 • Mətbuat tariximizdə “Yeni iqbal” qəzetinin yeri və rolu. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. №2, Bakı Slavyan Universiteti, 2015
 • I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycanda satirik mətbuat. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №3(95), Bakı, 2015
 • Azərbaycanda internet jurnalistikası: müsbət və mənfi yönləri ilə. Ənənəvi mediadan internet mediaya doğru: problemlər, çağırışlar. “Jurnalistika” ETL-in nəşrlər seriyası, Bakı, 2016
 • Azərbaycan dövri mətbuatının mövzu dairəsi (1910-1920-ci illər). Filologiya məsələləri. №10, Bakı, 2016
 • Azərbaycan mətbuatı tarixi “525-ci qəzet”də. C.Məmmədli. “525” - zamanın işığında. “Zərdabi LTD”, Bakı, 2017
 • “Dəbistan” jurnalının nəşri tarixindən. Filologiya məsələləri, №6, Bakı, 2018
 • Azərbaycan mətbuatı tarixində reklamçılıq. Müasir mediada reklam və marketinq. "Jurnalistika" elmi-tədqiqat laboratoriyasının nəşrlər seriyası. 209 səh., Bakı, 2018
 • Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövründə elm və təhsil. Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik 3-cü beynəlxalq konfrans materialları. Bakı, 2019
 • Birinci Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatında müharibə mövzusu (1914-1918-ci illər). “Filologiya məsələləri”, №13, Bakı, 2019
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009