Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Mirzəyev Samir Xalid oğlu

“Jurnalistika” ETL-də elmi işçi

İş telefonu: +(994) 12 510-17-40

e-mail: samir.xalidoglu@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 3 oktyabr 1982-ci ildə İsmayıllı rayonunda anadan olub.
 • 1989-1999-cu illərdə Bakı şəhəri, Xətai rayonu 63 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.
 • Evlidir, 2 övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • BDU Jurnalistika 1999-2003 (bakalavr)
 • BDU Jurnalistika 2003-2005 (magistr)
 • Mətbuat tarixi və ideoloji iş metodları kafedrasının dissertantı-2007

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2011-ci ildən BDU “Jurnalistika” ETL-də elmi işçi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı (1914-1917)
 • XX əsrin II onilliyində Azərbaycan jurnalistikasının tədqiqi məsələləri
 • Azərbaycan mətbuatında milli-istiqlal məfkurəsinin formalaşması prosesi (1914-1918-ci illər)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2012, may:  Bakı-Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan mətbuatında mədəniyyət məsələləri (1914-1917-ci illər). Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №2, Bakı, 2011
 • I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatında azadlıq məsələsi. Filologiya məsələləri. №8, Bakı, 2011
 • XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatının xarici əlaqə­ləri. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №3, Bakı, 2011
 • I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı. Dil və ədəbiyyat. Beynəl­xalq elmi-nəzəri jurnal. №1, Bakı, 2012
 • From the edition history of newspaper “Yeni igbal” (New fortune). Jurna­lis­ti­kanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat  təcrübəsi I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2012
 • M.Ə.Rəsulzadə “Yeni iqbal” qəzetinin əsas redaktorlarından biri kimi. Bakı Universitetinin Xəbərləri, humanitar elmlər seriyası  №1, Bakı, 2013
 • Üzeyir Hacıbəyli “Yeni iqbal” qəzetinin baş redaktoru, əsas jurnalist və publisisti kimi. Dil və ədəbiyyat. Beynəl­xalq elmi-nəzəri jurnal. №1, Bakı, 2013
 • “Şəlalə” jurnalının nəşri tarixindən. Dil və ədəbiyyat. Beynəl­xalq elmi-nəzəri jurnal. №1, Bakı, 2014
 • Mətbuat tariximizdə “Yeni iqbal” qəzetinin yeri və rolu. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. №2, 2015, Bakı Slavyan Universiteti
 • I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycanda satirik mətbuat. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №3(95), Bakı, 2015
 • Azərbaycanda internet jurnalistikası: müsbət və mənfi yönləri ilə. Ənənəvi mediadan internet mediaya doğru: problemlər, çağırışlar. “Jurnalistika” ETL-in nəşrlər seriyası, Bakı, 2016
 • Azərbaycan dövri mətbuatının mövzu dairəsi (1910-1920-ci illər). Filologiya məsələləri. №10, Bakı, 2016

KİTABLAR

 • Nəsir İmanquliyev. Biblioqrafiya. Bakı, 2011 (həmtərtibçi)
 • M.Ə.Rəsulzadə Əsərləri. III cild, Bakı, 2012 (transliterasiya redaktoru)
 • M.Ə.Rəsulzadə Əsərləri. IV cild, Bakı, 2013 (transliterasiya redaktoru)
 • M.Ə.Rəsulzadə Bakı və Azərbaycan tarixinə dair əsərlər. Bakı, 2013 (trans­li­­terasiya redaktoru)
 • N.Yaqublu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası. Bakı, 2013 (trans­literasiya redaktoru)
 • M.Ə.Rəsulzadə Əsərləri. V cild, Bakı, 2014 (transliterasiya redaktoru)
 • İstiqlal 1918 – 28 Mayıs – 1919. Bakı, 2014 (transliterasiya redaktoru)
 • Şirməmməd Hüseynov. Biblioqrafiya. Bakı, 2014 (həmtərtibçi)
 • M.Ə.Rəsulzadə. Biblioqrafiya. 3 dildə. Bakı, 2015 (transliterasiya redaktoru)
 • “Azərbaycan” qəzetində parlament hesabatları və şərhlər (noyabr 1918 – aprel 1920). I cild. (transliterasiya redaktoru), Bakı, 2015
 • M.Ə.Rəsulzadə. Əsərləri (Mühacirət dövrü: Türkiyə, 1922-1929) I cild. (transliterasiya redaktoru), Bakı, 2016
 • “Azərbaycan” qəzetində parlament hesabatları və şərhlər (noyabr 1918 – aprel 1920). II cild. (transliterasiya redaktoru), Bakı, 2016
 • “Azərbaycan” qəzetində parlament hesabatları və şərhlər (noyabr 1918 – aprel 1920). III cild. (transliterasiya redaktoru), Bakı, 2017
 • I dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı (1914- may 1918). Monoqrafiya. Qanun nəşriyyatı. Bakı, 2018

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009