Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Məmmədli Allahverdi Məhərrəm oğlu

Multimedia və elektron kommunikasiya

kafedrasının müdiri

Filologiya elmləri doktoru, professor

Tel: +(994) 50-245-06-56, 539-02-96

e-mail: allahverdim@supremecourt qov.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 26 iyun 1956-cı ildə Naxçıvan MR Babək rayonunun Nehrəm kəndində anadan olub.
 • 1976-1981-ci illərdə  BDU-nun  jurnalistika fakültəsində təhsil alıb.
 • 2005-ci ildən BDU-da çalışır.
 • Ailəlidir, üç övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2004-cü ildə  “Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında azərbaycançılıq” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2015-ci ildə “Molla Nəsrəddin ədəbi məktəbində azərbaycançılıq ideyasının bədii əksi problemləri” mövzusunda filologiya üzrə elmlər doktoru dərəcəsini almaq üçün dissertasiya müdafiə edib.
 • 50-dən artıq  elmi məqalənin, Azərbaycanda 3, xaricdə dərc olunmuş 1 monoqrafiyanın, 1 dərs vəsaitinin və digər kitabların müəllifidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Naxçıvan MR Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində redaktor,
 • “Şərq qapısı” vilayət qəzetində baş redaktorun birinci müavini,
 • “Xalq qəzeti”nin xüsusi müxbiri,
 • “Azad Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru,
 • “Azad Azərbaycan” radiosunun məsul redaktoru,
 • Azərbaycan Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində “Xəbərlər” redaksiyasının baş redaktoru
 • 2005-ci ildən BDU-nun Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında pedaqoji fəaliyyətlə  məşğuldur.
 • 2017-ci ilin mayından Televiziya və radio jurnalistikası kafedrasının müdiridir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin hüquqi tənzimlənməsi
 • Molla Nəsrəddin” jurnalının sənətkarlıq xüsusiyyətləri
 • XXI əsrin çağırışları və jurnalistika
 • Müasir jurnalistika nəzəriyyələri və Azərbaycan KİV-i
 • Mətbuat azadlığının ideya-nəzəri konsepsiyaları

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında azərbaycançılıq
 • Molla Nəsrəddin ədəbi məktəbində azərbaycançılıq ideyasının bədii əksi problemləri

FƏXRİ ADI  VƏ MÜKAFATLARI

 • Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Jurnalistidir.
 • “Qızıl qələm” və Həsən bəy Zərdabi media mükafatı laureatıdır.

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2011 aprel, Pyatiqorsk, Rusiya. Beynəlxalq konfrans. “Molla Nəsrəddin” jurnalının özbək satirasına təsiri”
 • 2012 noyabr, Alanya, Türkiyə. Beynəlxalq simpozium. “Rus çar imperatorluğunun son baharında yaranan “Molla Nəsrəddin” dərgisi”
 • 2012 Sentyabr, Kiyev, Ukrayna. Beynəlxalq simpozium. “Molla Nəsrəddin” jurnalı və türk dünyası”
 • 2016 may, İzmir, Türkiyə. II. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyyatı ve Edebiyyatçıları Sempozyumu. “Kamil Göksen Simtaşın (Kamil Meric) “Karanlıq Dünyam” eseri ve ya “Oxşar taleler”.
 • 2017 may, Ardino, Bolqaristan.  Doğumunun 110-uncu Yıldönümündə Sabahattin Ali ve Balkanlarda Edebiyyat Sempozyumu. “Sabahattin Alinin “Kürk mantolu madonna” əsəri və onun  Azərbaycan və rus  ədəbiyyatında paralelləri.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • Babək şəhidləri, “Əcəmi”, 13 ç.v., Naxçıvan, 2002
 • Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında azərbaycançılıq. “Elm”, 12 ç.v. Bakı, 2003
 • Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında azərbaycançılıq ideyasının bədii təcəssümü (ərəb əlifbası ilə).  12 ç.v., Tehran, 2005
 • Yüz ilin ədəbi abidəsi. Nafta-Press nəşriyyatı. 8,25 ç.v., Bakı, 2006
 • “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbində  milli varlıq problemləri. “Elm”, 15 ç.v. Bakı, 2012
 • Allahverdi Məmmədli: 50 yaşın aşırımında öz-özümlə söhbətə daha çox ehtiyac duyuram. Mata-Pres, Bakı, 4 ç.v., 2015
 • “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbində azərbaycançılıq”. “Şərq-Qərb”, 14 ç.v., Bakı, 2017
 • Müasir mediada reklam və marketinq. "Jurnalistika" elmi-tədqiqat laboratoriyasının nəşrlər seriyası. Redaksiya heyəti. Bakı, 2018
 • Molla Nəsrəddinçilik və mili ideya. “Şərq-Qərb”, Bakı, 2018
Məqalələr
 • Cəlil Məmmədquluzadə nəsrində Azərbaycan xalqını kamil görmək səyləri. Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı Universiteti Nəşriyyatı.   № 4, 2005
 • Azərbaycan bədii-ictimai fikrində azərbaycançılıq ideyasının  milli-tarixi və ideya-estetik qaynaqları. Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı Universiteti Nəşriyyatı. № 4, 2007
 • Azərbaycançılıq mollanəsrəddinçilərin milli-mənəvi dəyərlər sistemində. Bakı Universiteti xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı Universiteti nəşriyyatı. № 3, 2008
 • “Molla Nəsrəddin”in Təbriz mühacirəti. İran İslam Respublikası. Varlıq, Tehran, 2009
 • «Разоблачение имперской политики и журнала «Молла Насреддин»,«Научные известия»,«Сцены на ученье», София, Болгария, Академическое издательство, 2009
 • Classical Publicist Writings in Azerbaiyan. Dr. Jahangir Mammadli, Dr. Allahverdi Mammadli, Pakistan, Central Asia, Journal of Area Study Centre (Russia, China & Central Asia), University of  Peshawar, № 64, summer 2009.
 • “Molla Nəsrəddin” ve “Füyuzat”. Türk dünyası bülleteni, Rusiya Federasiyası, Dağıstan, Mahaçqala, №1 (3), 2011
 • Kamil Göksen Simtaşin “Karalıq dünyam”. Jurnalistika. Elm və təhsil. Bakı 2018

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009