Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Məmmədova Arzu Sahib qızı

Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının 0,5şt. müəllimi

BDU-nun “Rus dünyası” mərkəzinin rəhbəri

iş telefonu: +(994) 12 532 82 19

e-mail:arzu.mamedova.77@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 23 dekabr 1977-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1984-1994-ci illərdə adına 5 saylı orta məktəbdə oxuyub.
 • 2003-2010-ci illərdə BDU-da beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə təhsil alıb.
 • 2010-cu ildən BDU-da çalışır.
 • Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2003-2007-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti, jurnalistika ixtisası üzrə bakalavr təhsili alıb.
 • 2008-2010- cu illərdə Bakı Dövlət Universiteti, beynəlxalq jurnalistika ixtisası üzrə magistratura təhsili alıb.
 • 2011-ci ildən Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının doktorantıdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1994-2000-ci illərdə “Sirdaş” MKM-də texnik-operator vəzifəsində çalışıb.
 • 2000-2004-cü illərdə “Audit Lider” AMMC-də ofis-menecer vəzifəsində çalışıb.
 • 2005-2008-ci illərdə “Tornado” MMC-də direktor müşaviri vəzifəsində çalışıb.
 • 2010-2012-ci illərdə BDU Jurnalistika fakültəsi ETL-də 0,5 ştat baş laborant vəzifəsində çalışıb.
 • 2011-ci ildən BDU Jurnalistika fakültəsi Beynəlxalq jurnalistika kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışır.
 • 2012-ci ildən BDU-nun “Rus mərkəzi”-də rəhbər vəzifəsində çalışır.
 • Tədris etdiyi fənlər: "Beynəlxalq humanitar hüquq və jurnalistika", "Azərbaycan informasiya agentliklərinin təşəkkülü və inkişafı",  “Mürəkkəb tipli proqramların ssenari planı”  (bakalavr).
 • 15 elmi məqalə, 1 monoqrafiya və 2 kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Qlobal informasiya cəmiyyətinin formalaşmasında Azərbaycanın müasir KİV-in yeri (1991-2011)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Jurnalistika və beynəlxalq humanitar hüquq (proqram). (həmmüəlliflə), Bakı, 2012
 • İnformasiya cəmiyyəti haqqında elmi konsepsiyalarinın yaranması və təşəkkülü Bakı Universiteti Xəbərləri jurnalı, № 1, Bakı, 2013
 • Возникновение и становление научных концепций об информационном обществе. “Bakı universitetinin xəbərləri” humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2013
 • Журналистика и международное гуманитарное право. Bakı Universiteti nəşriyyatı. (dos. İlham Mazanlı ilə həmmüəllif) Proqram. 23 s., 1,25 ç.v., 2013
 • Развитие информационно-коммуникационных технологий и обеспечение переходов к информационному обществу. Молодой учёный elmi-nəzəri jurnalı, № 19, 2014
 • Jurnalistika və beynəlxalq humanitar hüquq. Tədris-metodik vasit 7 ç.v., Bakı, 2016
 • “Jurnalistika və beynəlxalq humanitar hüquq”. Metodik vəsait. (Həmmüəliflə). Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı. 6,75 ç.v., 108 s., Bakı, 2017
 • “Менеджмент ТВ программ”.Proqram. Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı., 17 s., 1,25 ç.v., Bakı, 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009