Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Məmmədova Günay Səməd qızı

“Jurnalistika” ETL-də elmi işçi

İş telefonu: +(994) 12 510-17-40

e-mail: g-alizade87@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1987-ci ildə Yevlaxda anadan olub
 • Evlidir, 2 övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • BDU Jurnalistika 2002-2006 (bakalavr)
 • BDU Jurnalistika 2006-2008 (magistr)
 • Mətbuat tarixi və ideoloji iş metodları kafedrasının dissertantı-2013

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2011-ci ildən BDU “Jurnalistika” ETL-də elmi işçi

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan KİV-nin müasir mənzərəsi
 • Azərbaycanın müstəqillik dövrü regional KİV-in inkişaf xüsusiyyətləri

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2007, noyabr: Bakı- Həsən bəy Zərdabi (1907-2007), Həsən bəy Zərdabinin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans
 • 2008, may: Bakı- Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli jurnalistika: tarix, ənənə, müasirlik
 • 2012, may:  Bakı -Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi

 

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Regional  mətbuata  dövlət  dəstəyi. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №2, 2011
 • Beynəlxalq  jurnalistikada  janr problemi. Filologiya məsələləri, №8, 2011
 • Qəzetlərin tərtibatı haqqında. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №4 (80), 2011
 • Qəzetlərimizin  ad  problemləri N.İmanquliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan jurnalistikası qloballaşma dövründə: qaynaqlar və perspektivə baxış”. Respublika elmi-praktik konfransının materialları. B., 2011
 • “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı”nın region mətbuatında işıqlandırılması. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №1 (81), 2012
 • Journalism as science area. “Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat  təcrübəsi” I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. 2012.
 • Reklam və Azərbaycan region mediasında onun yeri. Bakı Universitetinin Xəbərləri humanitar elmlər seriyası, 2013
 • Azərbaycanda region televiziya kanallarının inkişaf meyilləri. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №4 (92), 2014
 • 140 illik Azərbaycan milli mətbuatı və onun inkişafında region mətbuatının rolu. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №4, 2015
 • Azərbaycanda bölgə mətbuatının inkişafında internetin rolu. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №4, 2016
 • Regional KIV-in virtual platformada yayımı problemi. Filologiya məsələləri. №3, 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009