Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Mürəkkəb tipli proqramların ssenari planı

Fənnin məqsədi: TV-nin ekran (səhnə də demək olar) özəlliyinin, görülən-eşidilən (audiovizual) dilin gözardı olunmaması, təkcə sözlə deyil, daha çox görüntü və hərəkətlə bildirişin unudulmaması yazarın mexaniki vərdişinə çevrilməlidir. TV yazarı tamaşaçıların qavrayış özəlliklərini də nəzərə almalıdır. Kurs tələbələrin prodüser və müəllif vərdişlərinə yiyələnməsini hədəfləyib.

Fənnin əhəmiyyəti: Kurs tələbələrin televerliş ssenarilərinin yazılması və müəlliflik vərdişlərinin yiyələnməsi baxımından əhəmiyyətlidir.

Qiymətləndirmə : Əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009