Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Mətbuat və ictimai rəy

Fənnin məqsədi: Mətbuat yarandığı gündən  ictimai rəyə təsir edir və onu məqsədəuyğun şəkildə formalaşdırmağa səy göstərir. Öz işini dövrün tələbləri səviyyəsində qurmağa çalışan mətbuat orqanı həmişə ictimai rəylə hesablaşır və ona dolğun cavab verməyə çalışır. Mətbuatla ictimai rəyin qarşılıqlı təsirini öyrənmək fənnin əsas məqsədidir.

Fənnin əhəmiyyəti: Fənnin tədrisi gələcək jurnalistlərə belə bir vərdişin aşılanmasını özünün əsas məqsədi  hesab edir və onun əhəmiyyətini  sübut etməyə çalışır.  İctimai rəylə mətbuat arasındakı əlaqələri öyrənmək, onlardan maksimum faydalanmaq və tələbələri bu işə hazırlamaq bu gün aktual əhəmiyyət kəsb edir.

Qiymətləndirmə: əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.              

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009