Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Musayev Ayaz Qılman oğlu

Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi

kafedrasının dosenti

iş telefonu: +(994) 12 538 66 82

e-mail: ayazmusayev@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1947-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1970 - ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnsitutunun teatrşünaslıq ixtisası üzrə bitirib.
 • 1982-1985-ci illərdə Moskva Poliqrafiya İnsitutunda redactor ixtisası üzrə ikinci ali təhsil alıb.
 • 1977- ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.
 • 2006 -cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
 • 2004-cü ildən BDU-da jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının müəllimidir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1970-1972-ci illərdə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi, "Müxbir" jurnalında ədəbi işçi vəzifəsində çalışıb.
 • 1973-1974-cü illərdə Azərbaycan Mətbuat Nazirliyinin "Kitablar aləmində" jurnalının ədəbi işçisi vəzifəsində çalışıb.
 • 1974-2004-cü illərdə "İşıq" nəşriyyatında redaktor, böyük redaktor, redaksiya müdiri vəzifələrində çalışıb.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Nəşriyyat işi və redaktə

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • "Vətən yolunda" qəzetinin tarixindən. Elmi - praktik konfransın materialları. Bakı, 2003
 • Mejdunarodnaya standertiratsiya kniqoizdanii". Elmi - praktik konfransın materialları. Bakı, 2003
 • "Güney Azərbaycanda", "Vətən yolunda" qəzetinin yaranmasının tarixi şəraiti".  "Dil və ədəbiyyat" jurnalı. Bakı, 2006
 • Reklama v SMİ.  Jurnalistika fakültəsinin BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları. «Bakı Universiteti» nəşr., 2009
 • Издательская политика Азербайджана на начальном этапе рыночного периода(məqalə). Azərbaycanın müasir KİV sistemi: inkişaf meylləri və problemlər. Bakı Dövlət Universiteti. Jurnalistika fakültəsi. H.Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümü və Azərbaycan mili mətbuatının 135 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2010
 • Проблемы использования рекламных материалов в прессе. Azərbaycanın müasir KİV sistemi: inkişaf meylləri və problemlər. Bakı Dövlət Universiteti. Jurnalistika fakültəsi. H.Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümü və Azərbaycan mili mətbuatının 135 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2010
 • Книжный маркетинг как основа издательского бизнеса. Azərbaycanın tanınmış ictimai-siyasi xadimi və publisisti, əməkdar jurnalist, professor N.İmanquliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan jurnalistikası qloballaşma dövründə: qaynaqlar və perspektivə baxış” Respublika elmi-praktik konfransının materialları. 2011
 • О некоторых проблемах фотожурналистики. «Dil və ədəbiyyat» jurnalı, 2012.
 • Редоктирование рукописи как творческий процесс. Материалы I Международной конференции «Теоретицеские конвенции журналистики и практика печати». Баку, 2012
 • Mustafa Quliyevin publisistik fəaliyyəti. Материалы II Международной конференции «Актуальные проблемы медиа в период глобализации». Баку,  2012
 • Проблемы книжного рынка в Азербайджане. H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Yeni medianın humanitar aspektləri” elmi-praktik konfransının materialı, Bakı, 2013
 • "Təbrizdə bir şair var idi". “Füyuzat” jurnalı, № 3, 2013
 • «Роль и место рекламы в структуре СМИ». «Jurnalistikanin ictimai-siyasi humanitar elmlər» seriyası, 2014
 • “Vətən yolunda” qəzetinin nəşri tarixindən”. ”Jurnalistikanın ictimai-siyasi humanitar elmlər” seriyası. №4, 2014
 • Böyük yazıçı haqqında dəyərli nəşr. “Füyuzat” jurnalı,№ 6, 2015
 • Книжная реклама как вид маркетинговой деятельности. “Dil və Ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-mərkəzi jurnal, №3 (95), 2015
 • Выборочной дисциплины: Практическая работа в издательстве. Баку, 2015
 • Типология книжных издаий. Издательское дело. Баку, 2015
 • Mustafa Quliyevin publi­sis­tika­sında maarifçilik məsələləri. Jurnalistika (elmi, siyasi humanitar elmlər seriyası). Bakı, Elm və Təhsil, № 5, 2016
 • Информационно-рекламное обеспечение  книгоизда­тель­ско­го бизнеса. Jurnalistika (elmi, siyasi humanitar elmlər seriyası). Bakı, Elm və Təhsil, № 5, 2016
 • К вопросу истории газеты "Ветен йолунда". Müasir medianın yaradıcılıq prinsiplərinin milli mətbuata tətbiqi yolları. III beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2017
 • Книжная аннотация как форма рекламы издания. Jurnalistika (elmi, siyasi huma­nitar elmlər seriyası). Elm və Təhsil, № 7, Bakı, 2017

KİTABLAR

 • Kütləvi informasiya vasitələri və siyasət (metodik vəsait). (redaktor). «İnam» Plüralizm Mərkəzi, Bakı, 2009
 • Маркетинг и реклама в СМИ. Програм. Баку, 2015
 • Литературное редактирование. Програм. Баку, 2015
 • Dialoq. (Məqalələr, oçerklər, resenziyalar, xatirələr, araşdırmalar, yumor). “Ecoprint”, 128 s., 8 ç.v., Bakı, 2017
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009