Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

İnformasiya cəmiyyətində jurnalistika

Fənnin məqsədi: Müasir qloballaşma və inteqrasiya dövründə jurnalistikanın rolunu aydınlaşdırmaq, onun  vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda iştirakını müəyyənləşdirməkdir. İnformasiya epoxasında yeni demokratik təsisatların qurulduğunu, cəmiyyətin idarə olunmasında baş verən dəyişiklikləri nəzərə alaraq «Dördüncü  hakimiyyət»in yerini müəyyən etməkdir.

Fənnin əhəmiyyəti: Yeni dövr jurnalistikası ilə məşğul olan peşəkar mütəxəssislərin hazırlanması, onların demokratik cəmiyyət quruculuğu yolunda aparılan islahatlarda iştirakını təmin etməkdir.

Qiymətləndirmə: əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.              

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009