Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Niftəliyeva Könül Qüdrət qızı

Yeni media və kommunikasiya nəzəriyyəsi

kafedrasının dosenti

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

iş telefonu: +(994) 12 510 09 17

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 27 avqust 1973-cü ildə anadan olub.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1980-1990-cı illərdə Dəvəçi şəhəri 2 nömrəli orta məktəbdə oxuyub.
 • 1990-1995-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti, Jurnalistika fakültəsinin Jurnalistika ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2005-2008-ci illərdə Jurnalistika fakültəsi Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının 10.01.10 – “Jurnalistika” ixtisası üzrə dissertantı olub.
 • 2008-ci ildə "Müasir Azərbaycan mətbuatının tipologiyası" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1994-2010-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında laborant, baş laborant vəzifəsində işləyib.
 • 2005- 2010-cu illərdə Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında saathesabı dərs aparıb.
 • 2010-cu ildən Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.
 • 2015-2016-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti SABAH Mərkəzində koordinator işləyib.
 • 2016-cı ildən 2021-ci ilədək Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika fakültəsində tədris işləri üzrə dekan müavini olub.
 • 40 elmi məqalə, bir kitab, bir dərs vəsaiti və 50-dək publisistik məqalənin müəllifidir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Qəzetdə praktik iş (bakalavr)
 • Seçmə fənn: Qəzetin tipi və informasiya siyasəti (bakalavr)
 • Azərbaycan KİV-nin tipoloji xarakteristikası (magistratura)

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azəbaycan KİV-nin tipologiyası

TƏLTİFLƏRİ VƏ SERTİFİKATLARI

 • Mətbuat və informasiya şöbəsinin 15 illik yubileyi münasibətilə “Bakı Dövlət Universiteti həyatının dolğun işıqlandırılmasında səmərəli fəaliyyətinə görə” universitetin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib (2015);
 • Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasının 143-cü ildönümü münasibətilə Bakı Dövlət Universitetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib (2018)

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • “British Council” və “PAŞA Bank”ın birgə əməkdaşlığı çərçivəsində reallaşdırılan “Biznes jurnalistika layihəsi”ndə iştirak edib və Londonda keçirilən yekun təlimdə Birləşmiş Krallığın Thomson Fondunun sədri Lord Chandos tərəfindən sertifikata layiq görülüb (London, 2014);
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ADA Universiteti və SABAH qruplarının təşkil etdiyi “Müasir müəllimin fərdi iş planının (syllabus) tərtibi” təlimində fəal iştirak etdiyinə görə sertifikata layiq görülüb (Baki, 2015);
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ADA Universiteti və SABAH qruplarının ali məktəb müəllimləri üçün keçirdiyi “Yay Akademiyası” çərçəvəsində modul əsaslı 4 təlimdə (Müasir təhsilin trendləri. Müəllim islahatçı-təşəbbüskar rolunda; Elmi tədqiqat və müəllimin inkişafı. Müasir elmi-tədqiqat üsulları. Mənbələrlə iş; Təhsildə etik normalar və Davranış Kodeksi; Müəllimin fərdi inkişafı) uğurla iştirak edib və sertifikata layiq görülüb (Bakı, 2015);
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Paris-Sorbonno University Abu Dhabi və SABAH qruplarının ali məktəb müəllimləri üçün təşkil etdiyi “Communication Management and İnternationalization of Campus” kurslarında iştirakına görə sertifikata layiq görülüb (Bakı, 2015);
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Paris-Sorbonno University Abu Dhabi və SABAH qruplarının ali məktəb müəllimləri üçün təşkil etdiyi “University Experience Exchange” proqramında uğurla iştirakına görə sertifikata layiq görülüb (Abu Dhabi, 2016);
 • Azercell Telekom MMC-nin dəstəyi ilə Kaspi Təhsil Şirkətində təşkil edilmiş “Jurnalistlər üçün ingilis dili” kursunu uğurla bitirdiyinə görə sertifikata layiq görülüb (Bakı, 2016);
 • GİPA (Georgian İnstitute of Public Affairs) və Amerika səfirliyinin birgə təşkil etdikləri “Global Reporting Standarts” onlayn təlimlərinə qatılıb və sertifikata layiq görülüb (Bakı, 2018);
 • Фонд Президентских Грантов, “Русские Репортеры” təşkilatı və  Bakı Dövlət Universiteti Rusiya Mərkəzinin birgə təşkilatçılıgı ilə “Школа реальной журналистики” kurslarında iştirakına görə sertifikata layiq görülüb (Bakı, 2018);
 • ABŞ-ın Azərbaycandakı Səfirliyi, Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu və Qafqaz Tədqiqat Resursu Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi “Data jurnalistikası” kurslarını müvəffəqiyyətlə başa vurduğuna görə sertifikata layiq görülüb (Bakı, 2018)

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • Mətbuat tipoloji təhlil kontekstində (dərs vəsaiti). Bakı, “Ziya”  NPN, 2018.
 • Tələbə qəzetlərinin tipoloji xarakteristikası: “Jurnalist” qəzetinin fəaliyyət prinsipləri (Maral Nəcəfli ilə birlikdə). Bakı, “Zərdabi-Nəşr” MMC, 2016

Metodik göstəriş və proqramlar

 • Azərbaycanın müasir KİV sistemi. Proqram. Bakı, 2014;
 • Müasir jurnalistika nəzəriyyələri və Azərbaycan KİV-i. Proqram. Bakı, 2014;
 • Qəzetin tipi və informasiya siyasəti. Proqram. Bakı, 2018;
 • Azərbaycanın müasir KİV-nin tipologiyası. Proqram. Bakı, 2018

Məqalələr

 • Çağdaş Azərbaycan mətbuatının tipologiyasına dair. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2004, №4(42)
 • Mətbuatın nəzəri model­ləri­nin trans­forma­siya pro­se­si­nin tarixi. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2005, №4
 • Yeni jurnalistika yeni tipo­lo­ji modellərin yaran­masın­da əsas faktor kimi. «Molla Nəsrəddin-100». «Molla Nəsrəddin» satirik jurnalının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları (28 mart  2006-ci il). Bakı, 2006
 • Yeni informsiya texnologiyaları və mətbuatın tipoloji sisteminə onun təsiri. «Füyuzat-100». «Füyuzat» jurnalının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. (27 dekabr 2006-ci il). Bakı, 2007
 • Mətbuatın özəl sektorunun yaranması tipoloji sistemin zənginləşməsinin əsası kimi. Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi. Yanvar-mart, 2008, № 1
 • Azərbaycanda partiya qəzetləri və onların fəaliyyət prinsipləri. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2009, № 3 (69)
 • «Füyuzat»dan «Füyuzat»a. Füyuzat. Ədəbi, fənni, siyasi, ictimai, müsəvvər, həftəlik türkcə məcmuəyi-islamiyyədir. Bakı, 2011, № 1 (57)
 • Qəzetin informasiya siyasəti jurnalistin tipoloji xarakterini müəyyənləşdirən faktor kimi. “Bakı Universiteti Xəbərləri” (humanitar elmlər seriyası), Bakı, 2011, №4
 • «Kaspi» qəzetində jurnalistikanın janr və formatları. Üç əsrin qəzeti. Bakı, «Qanun» nəşriyyatı, 201
 • Klassik nəşrdən müasir tipoloji formata (prof.C.Məmmədli ilə birlikdə).  Füyuzat. Ədəbi, fənni, siyasi, ictimai, müsəvvər, həftəlik türkcə məcmuəyi-islamiyyədir. Bakı, 2012, № 1 (63)
 • Peşə etikasının nəzəri əsasları. Bax: Azərbaycan mətbuatında etik standartlar (kitab). Bakı, 2012
 • Elmi redaktordan (kitaba ön söz). Bax: C.Məmmədli. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslik. Bakı, «Təhsil» nəş, 2013, II nəşr
 • Auditoriya qəzetin yaradıcılıq istiqamətinin əsası kimi. “Azərbaycan mətbuatı tarixində müasirlik prinsipləri”. Əlibəy Hüseyn­zadənin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. BDU, Jurnalistika fakül­təsi, 2014
 • Öncə söz gəldi… İstiqlalın işığında” kitabı. Hazırlayanı C.Məmmədli. Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2014
 • Senzura sisteminin fəaliyyət mexanizmi. “Füyuzat” jurnalı, 2014, № 3 (77)
 • Qəzetin tipoloji xarakterinin formalaşmasında auditoriya faktoru. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, № 1 (97), 2016
 • Müxtəlif tipoloji xarakterli KİV-də janr seçimini şərtləndirən faktorlar. Bakı Universiteti Xəbərləri” (humanitar elmlər seriyası), Bakı, № 1, 2016
 • Media orqanlarının hadisələrə fərqli yanaşmasının jurnalist etikası baxımından dəyərlən­dirilməsi. Jurnalistika (elmi, siyasi huma­nitar elmlər seriyası). Bakı, Elm və Təhsil, № 7, 2017
 • Media tənqidi (Maral Nəcəfli ilə müştərək). Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, № 4 (104), 2017
 • Azərbaycanın geosiyasəti əsərinin tipoloji-kontent analizi” (P.Ibrahimova ilə müştərək), “Geostrategiya”, Bakı, 2017
 • Cumhuriyyətin milli yadigarı. “Füyuzat” jurnalı, (1906-1907), №4 (102),  2018
 • Transnasional telekanalların tipoloji xarakterini formalaşdıran faktorlar (Nurlan Salamovla müştərək). “Kitabxanaciliq və nəşriyyat işi” jurnalı, №2, aprel-iyun 2018
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009