Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

QƏZET LABORATORİYASI

Qəzet laboratoriyası 1988-ci ildən fəaliyyət göstərir. Sadıqova Afaq Oqtay qızı laboratoriyanın müdiridir.

Qəzet laboratoriyasında tələbələrin diqqəti  çap jurnalistikasının peşəkarlıq problemlərinə cəlb olunur.

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009