Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Əhmədli Nəsir Abbas oğlu

Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının professoru

Filologiya elmləri doktoru

iş telefonu: (+99412) 432 82 19

e-mail: prof-ahmedli@ mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1942-ci ildə Tovuz rayonunun Alakol kəndində anadan olub.
 • 1959-cu ildə həmin kənddə orta məktəbi bitirib.
 • 1962-1965-ci illərdə hərbi xidmətdə olub.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1971-ci ildə BDU-nun jurnalistika fakültəsini bitirib.
 • 1981-ci ildə "Sovet gerçəkliyi və xarici publisistikada onun inikası (Sovet Azərbaycanı haqqında 1966-1975-ci illərdə dərc olunmuş materiallar əsasında)" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2007-ci ildə "Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun Yaxın və Orta Şərq ölkələrinə yayımı: tarix, təcrübə, nəzəriyyə" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2016-cı il Mirzə Cəlil Media Mükafatına layiq görülüb

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • Müxtəlif illərdə V.Sturua adına Bakı Gəmi Təmiri Zavodunda, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çalışıb.
 • 2004-cü ildən "Beynəlxalq jurnalistika" kafedrasında çalışır,
 • Tədris etdiyi fənlər: "Jurnalistin nitq mədəniyyəti", "Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu: tarix və ənənə", "Xüsusi kurs", "KİV xaricə siyasi informasiya yayımı sistemində",
 • 100-ə yaxın məqalənin, 3 monoqrafiyanın, 5 dərs vəsaitinin, 10 kitabın müəllifidir,
 • 1 elmlər namizədinə rəhbərlik edib, 1 elmlər doktorunun, 1 elmlər namizədinin rəsmi opponenti olub.
 • Beynəlxalq radio yayımının jurnalistikanın bütün sahələrinə tətbiq edilə biləcək model-sxemini hazırlamış, bu sahədə fəaliyyət göstərən 6 qanun aşkarlamışdır.
 • "Jurnalistin nitq mədəniyyəti” kitabına görə "Media açarı-2006” mükafatına layiq görülmüşdür.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • KİV xaricə siyasi informasiya sistemində

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Moskvada, Bakıda, Almatıda, Tbilisidə konfranslarda iştirak edib.

MƏQALƏLƏR

 • Azərbaycan dilində təhrif olunmuş şəkildə işlənən əcnəbi coğrafi adların düzgün variantları. “Yeni medianın humanitar aspektləri”. H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, 2013
 • Jurnalistin nitq mədəniyyətinin məntiqi əsasları. Jurnalistika, № 2, 2015
 • "Dil bir şeydir ki, onu öz halında saxlamaq mümkün deyil...” Jurnalistika, № 3, 2015
 • Əməklə intellekt birləşəndə... Nazim Hüseynli. Bakı: “Zərdabi LTD” MMC, 2016
 • Jurnalist və söz yaradıcılığı. “Jurnalistika”, “Elm və təhsil”, 2016

KİTABLAR

 • Səsimiz, sorağımız (Xarici publisitikada Azərbaycan mövzusu).
 • Səslər içində (Azərbaycan radiosu ellərarası efirdə).
 • Jurnalistin vizual nitq mədəniyyəti.
 • Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun Yaxın və Orta Şərq ölkələrinə yayımı: tarix, təcrübə, nəzəriyyə.
 • Kütləvi informasiya vasitələri xaricə siyasi təbliğat sistemində.
 • Jurnalistin nitq mədəniyyəti.
 • Korifeylərin portretləri.
 • Con Milton və onun "Areopagitika" əsəri
 • Jurnalistin nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı: “Elm və təhsil”, 280 s.17,5 ç.v. ( Dərslik), 2014
 • Azərbaycan Beynəlxalq radiosu: tarix və müasirlik. Bakı Universiteti, 10s. (Proqram), 2014
 • Azərbaycan Beynəlxalq radiosu: tarix və müasirlik. Bakı Universiteti, 10s.(Proqram), 2014
 • Ülfət Rəhimova. Televiziya verilişlərinin formatı. (redaktor). Bakı: Mütərcim, 2016
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009