Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Qəzetin tipi və informasiya siyasəti

Fənnin məqsədi:

Fənnin tədrisində Azərbaycanın mətbuat məkanında qəzetin tipoloji sistemi, qəzetin tipinin onun informasiya siyasətini, jurnalistin tipoloji xarakterini formalaşdırması, audiyoriyanın qəzetin informasiya siyasətini müəyyənləşdirməsi kimi məsələlər qoyulur. Kursun tədrisi prosesində nəzəri məsələlərин həm seminar məşğələlərində, həm də ayrı-ayrı qəzet redaksiyalarındakı yaradıcılıq prosesində tətbiqi nəzərdə tutulur.

Fənnin tədrisindən əsas məqsəd tələbələrə jurnalistikaya dair nəzəri biliklərin praktikada tətbiqi yollarını aşılamaqdır. Kafedranın nəşr etdiyi “Jurnalist” tədris qəzeti tələbələrin nəzəri biliklərinin tətbiqi faktı kimi mühüm rol oynayır.

Qiymətləndirmə : əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009