Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Radio aparıcısının iş xüsusiyyətləri

Fənnin məqsədi: Aparıcıların iş xüsusiyyətləri ilə bağlı tələbələrin nəzəri, biliklərini, həmçinin ixtisas vərdişlərini və vərdişlərini artırmaq məqsədi daşıyır. Fənnin tədrisi zamanı tələbələr aparıcılığın sirlərinə yiyələnir, montajda səslənmənin formalarını, səs üzərində işləmə yollarını, mikrafonla işləmək qaydalarını öyrənirlər.

nnin əmiyyəti: Radioda aparıcılığın iş xüsusiyyətlərinin öyrədilməsi həmçinin tələbələrində bu vərdişlərə yiyələnməsi üçün tədris studiyasında şərait yaradır.

Qiymətləndirmə : Əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009