Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Radio teatrı: müasir inkişaf meyilləri

Fənnin məqsədi: Radio sənətinin təşəkkülü və inkişafında rolu nəzəri cəhətdən tələbələrə çatdırılır, həmçinin tədris studiyasında radionun “Qızıl fondu” ndan yazılmış radio tamaşalar praktik olaraq səsələndirilir. Bu isə radioteatr haqqında tələbələrin nəzəri biliklərinin tamamlayır.

Fənnin əhəmiyyəti: Radio teatr haqqında tələbələrin nəzəri bilikləri praktikıda tamamlanır.

Qiymətləndirmə : əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.              
Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımı 100 balın toplanması aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:
50 bal – İmtahana qədər
5 bal  - mühazirə dəftər
5 bal – dərsə davamiyyət
10 bal – sərbəst iş
30 bal – seminar dərslərindən toplanılacaq ballardır.
50 bal – İmtahanda toplanılacaq.

İmtahanda minimum 25 bal toplanmasa, imtahana qədər yığılan ballar toplanılmır.

İmtahan və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
A - "Əla" - 91-100
B - "Çox yaxşı" - 81-90 
C- "Yaxşı"- 71-80
D - "Kafi" - 61-70
E - "Qənaətbəxş" - 51-60
F - "Qeyri-kafi" - 51 baldan aşağı
Semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009