Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Rəhimova Sima İsrafil qızı

Mətbuat tarixi kafedrasının dosenti

Fəlsəfə elmləri namizədi

iş telefonu: +(994) 12 538 62 09


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1946-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1955-1966- cı illərdə Bakı şəhəri 190 nömrəli orta məktəbdə təhsil alıb.
 • 1966-1970- ci illərdə ADU-nun Kitabxanaçılıq, 1992-1995-ci illərdə BDU-nun Jurnalistika fakültəsində ikinci ali təhsil alıb.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1971-ci ildən BDU-nun Jurnalistika fakültəsində işləyir.
 • 1971-ci ildən Mətbuat tarixi və ideoloji iş metodları kafedrasında baş labarant vəzifəsində çalışıb.
 • 1995- ci ildən Mətbuat tarixi və ideoloji iş metodları kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışıb.
 • 2005-ci ildən kafedranın dossentidir.
 • 1988-ci ildə "Gənclərin mənəvi tərbiyəsi və mətbuatin rolu" adlı namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. Fəlsəfə elmləri namizədidir.
 • Tədris etdiyi fənlər: "Jurnalist etikası"

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Jurnalist etikası

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Redaksiyada yaradıcı mühit və iş-xidmət etikası . Bakı Universitetinin xəbərləri. Bakı, 2005
 • Jurnalist etikasının bəzi məsələləri. Bakı Universitetinin xəbərləri. Bakı, № 1, 2005
 • Jurnalistlərin peşə kodeksləri. Bakı Universitetinin xəbərləri. Bakı, №3, 2006
 • Söz, mətbuat azadlığı və jurnalist məsuliyyəti. Bakı Universitetinin xəbərləri. Bakı, №3, 2007
 • Jurnalistlərin peşə əxlaqının formalaşması xüsusiyyətləri. Bakı Universitetinin xəbərləri. Bakı, №1, 2008
 • Jurnalist mövqeyi etik normalar kontekstində. Bakı Universitetinin xəbərləri. Bakı, 2009
 • Azərbaycan jurnalistika tarixi elmi tədqiqatlarda. Magistratura üzrə fənn proqramı, Bakı, 2009
 • Dövri nəşrlərin öyrənilməsi metodikası. Magistratura üzrə fənn proqramı, Bakı, 2009
 • Jurnalist yaradıcılığında gözlənilən etik normalar. "Yeni medianın humanitar aspektləri". H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, 2013
 • Dövri nəşrlərin tədqiqat istiqamətləri. "Jurnalistika" ictimai-siyasi humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2015
 • Jurnalist etikası və kommunikasiya mədəniyyəti. Bakalavr pilləsi üçün proqram. Bakı, 2015
 • Azad mətbuat və jurnalist məsuliyyəti.  “Jurnalistika” ictimai-siyasi  humanitar elmlər seriyası. Bakı, № 5, 2016
 • Azərbaycan klassikləri və peşə etikası. Müasir medianın yaradıcılıq prinsiplərini milli mətbuata tətbiqi yolları III Beynəlxalq elmi nəzəri konfransın materialları, Bakı, 2017

KİTABLAR

 • Jurnalist etikası. Bakı, 2008
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009