Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

RTV -də müəllif hüququ

Kursun məqsədi: Bu kurs radio və TV proqramlarında müəlliflik və mülkiyyət hüququ məsələləri barədə tələbələrə dəqiq və dolğun bilgi verir, həmin problemə yanaşmanın istər yerli, istərsə beynəlxalq təcrübəsini araşdırır.

Kursun əhəmiyyəti :Kursu uğurla başa çatdıran tələbələr audial və audiovizual əsərlərin qorunma özəlliklərini bildiklərindən onlardan qanuni istifadənin incəliklərinə də yiyələnmiş sayılırlar.

Qiymətləndirmə: əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.              

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009