Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Rövşənova Esmira Famil qızı

Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının baş laborantı

 

İş telefonu: +(994) 12 538 66 82

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1986-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1992-2003-cü illərdə Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu 99 №-li orta məktəbdə oxuyub.
 • 2003-2007-ci illərdə BDU-da jurnalistika ixtisası üzrə təhsil alıb.
 • 2007-2009-cu illərdə BDU-da publisist jurnalist ixtisası üzrə magistr təhsili alıb.
 • 2010-cu ildən Jurnalistika fakültəsinin əməkdaşıdır.
 • Ailəlidir, 1 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2011-ci ildən BDU, Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının dissertantıdır.
 • “Demokratik mətbuat müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyi kontekstində” mövzusunda namizədlik dissertasiyası üzərində çalışır.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2010-cu ildən Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasında baş laborantdır.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Demokratik mətbuat müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyi kontekstində

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Demokratik mətbuat və dövlət siyasəti. H.Əliyevin anadan olmasının 85 və AXC-nin 90 illik  yubileylərinə həsr olunmuş “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli jurnalistika: tarix, ənənə, müasirlik” adlı elmi-praktik konfransların materialları dərc olunmuş məcmuə. Bakı, 2008
 • Azərbaycan mətbuatının problemlərinə dair. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbay-canda jurnalistikanın aktual problemləri” adlı elmi-praktik konfransların materialları dərc olunmuş məcmuə. Bakı, 2009
 • Azərbaycanın müasir informasiya agent-likləri sistemində APA-nın yeri. Azərbaycan Respublikasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan mətbuat tarixinin öyrəniməsinə yeni baxış” adlı elmi-praktik konfransın materialları məcmuə. Bakı 2011
 • Jurnalistikanın anlayışlar sisteminə yeni baxış. Azərbaycanın tanınmış ictimai-siyasi xadimi və publisisti, əməkdar jurnalist, professor Nəsir İmanquliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan jurnalistikası qloballaşma dövründə: qaynaqlar və perspektivə baxış” adlı respublika elmi-praktik konfransın materialları məcmuə. Bakı, 2011
 • Jurnalistika terminlərinin transformasiya prosesi. “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, №3(79), 2011
 • Bakı, №2, 2011
 • Demokratik mətbuat sivil dövlət quruculuğunun başlıca atributlarından biri kimi. “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, №1(85), 2013
 • Azərbaycanda demokratik mətbuatın inkişafı Prezident Heydər Əliyevin fəaliyyət prinsiplərindən biri kimi. H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Yeni medianın humanitar aspektləri” elmi-praktik konfransının materialı, Bakı, 2013
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009