Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Rzayev Ramin Nurəddin oğlu

Tədris teleradio studiyasının rəhbəri

e-mail:[email protected]

tel: +(994) 12 537-14-46

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1980-ci ildə Ermanistan Respublikasında anadan olub.
 • 1986-1997-ci illərdə Nərimanov rayonu 200 saylı orta məktəbdə oxuyub.
 • Evlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1997-2001-ci illərdə ATU-nu Radiotexnika ixtisası üzrə təhsil alıb.
 • 2001-2003-cü illərdə Rüfət M. tikinti şirkətində iqtisadçı-mühəndis vəzifəsində çalışıb.
 • 2004-2008-ci illərdə BDU-da Hüquqşünas ixtisası üzrə II ali təhsil alıb.
 • 2004-2017-ci illərdə BDU, Jurnalistika fakültəsi Tədris tele-radio studiyasında texnik vəzifəsində çalışıb.
 • 2011-ci ilən BDU-nun Hüquq Fakültəsi Cinayət prosesi kafedrasının dissertantıdır.
 • 2018-ci ildən Jurnalistika fakültəsi Tədris tele-radio studiyasının rəhbəri vəzifəsində çalışır.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • İttihamın anlayışı. Bakı Universitetinin xəbərləri. "Sosial-siyasi elmlər seriyası", №1. Bakı, 2014
 • İttihamın strukturu. Məhkəmə, ekspertiza, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri. № 61, Bakı, 2014
 • Cinayət prosesində ittihamın dəyişdirilməsinə dair bəzi qeydlər. Odlar yurdu Universiteti "Elmi və pedaqoji xəbərləri" humanitar elmlər seriyası, № 39. Bakı, 2014
 • Azərbaycan cinayət prosesində ittihamın dəyişdirilməsinin genezis məsələləri. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktiki jurnal, №2 (42). Bakı, 2015
 • Некоторые замечания об основах обвинения в уголовном процессе. МГЮУ имени О.Е.Кутафина. Евразийский юридический журнал. №11(90), Москва, 2015
 • Məhkəmə nəzarəti ibtidai araşdırmada ittihamın dəyişdirilməsinə təsir göstərən amil kimi. “Qanun”, “Elmi hüquq jurnalı”. №01(255), Bakı, 2016
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009