Home
AZ | EN | RU
JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Məmmədli Sabir Rza oğlu

Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının professoru

Siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru

iş telefonu: +(994) 12 432 82 19

e-mail: sabir.rm@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 24 iyul 1959-cu ildə Gədəbəy rayonunun Yenikənd kəndində anadan olub.
 • Evlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1975-ci ildə Novo-Saratovka kənd orta bəktəbini bitirib.
 • 1981-ci ildə Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub və bir il ərzində həmin fakültədə elmi tədqiqatçı kimi fəaliyyət göstərib.
 • "Molodyoj Azerbaydjana"(Bakı), "Veçerniy Leninqrad" (Leninqrad), "Ladoqa" (Kirovsk), "Dnepr veçerniy"(Dnepropetrovsk), "Komsomolets Kubani"(Krasnodar) mətbuat orqanlarında sistematik şəkildə müxtəlif materiallarla çıxış edib.
 • 1982-1985-ci ildə Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti Jurnalistika fakultəsinin əyani aspiranturasında təhsil alıb.
 • 1992-ci ildə ali məktəb tələbələrindən ibarət könullulər dəstəsi yaradib vətənimizin müdafiəsində istirak edib. Müdafiə Nazirliyinin Gədəbəy-Tovuz bölgəsi üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi olub.
 • 1985-ci ildə "Mətbuat inqlabi strategiya və taktika ugrunda mübarizədə (birinci rus inqlabi illərində)" mövzusunda namizədlik dissertasiyası mudafiə edib.
 • 2017-ci ilin may ayından Siyasi elmlər üzrə elmlər doktorudur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1986-cı ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.
 • 1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Aparatında humanitar siyasət şöbəsinin müdiri və Nazirlər Kabinetində təhsil, səhiyyə və sosial problemlər şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışıb.
 • 1991-1999-cu illərdə BDU-nun Beynəlxalq munasibətler və beynəlxalq jurnalistika kafedrasında çalısıb,
 • 1999-cu ildən Jurnalistika fakültəsinin Beynəlxalq jurnalistika kafedrasında baş muəllim, dosent vəzifələrində çalışır.
 • Tədris etdiyi fənlər: "Beynəlxalq jurnalistikanin muasir problemləri", "Beynəlxalq təcrübədə jurnalistin hüquq və vəzifələri", "Beynəlxalq jurnalistika və müasir beynəlxalq münasibətlər", "Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi", "Yeni dünya jurnalistikası"

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Beynəlxalq təşkilatların müasir media siyasəti və Azərbaycan mətbuatının inkişaf problemləri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Beynəlxalq təcrübədə informasiya azadlıgının təminati. “Dil və ədəbiyyat” jurnalı, Bakı,  №  6(54), 2006
 • Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sənədlərində jurnalistlərin hüquq vəazadlıqları. Bakı Universitetinin Xəbərləri, “Humanitar elmlər” seriyası,  № 1, 2009
 • Сотрудничество Азербайджана с ОБСЕ в области развития законодательства о диффамации в СМИ.  Аспирант и соискатель, Москва, № 3(51), 2009
 • Совершенствование законодательства Азербайджана о доступе к информации на основе  рекомендаций ОБСЕ.  Аспирант и соискатель, Москва, № 3(51), 2009
 • Организационно-теоретическая помощь ОБСЕ Азербайджану в решении проблем саморегулирования  СМИ. Актуальные проблемы современной науки, Москва, № 4, 2009
 • Содействие ЮНЕСКО развитию средств массовой коммуникации в Азербайджане. Актуальные проблемы  современной науки, Москва, № 4, 2009
 • İnsan hüquq və azadlıqları beynəlxalq jurnalistikanın əsas mənbəyidir.  Bakı Universitetinin Xəbərləri, “Humanitar elmlər” seriyası, № 3, 2009
 • Нормативно-правовые основы взаимоотношений СМИ и общества в Азербайджане. журнал “Акценты:  новое в массовой коммуникации”. Воронеж, вып. 5-6 (84-85), 2009
 • KİV-in inkişafı sahəsində beynəlxalq öhdəliklər. “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, № 3, 2009
 • Medianın inkişafı sahəsində ATƏT-in fəaliyyəti.  “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, № 1, 2010
 • Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı sahəsində Avropa Şurasının fəaliyyəti. Bakı Universitetinin Xəbərləri,  “Humanitar elmlər” seriyası,  № 2, 2010
 • Media əməkdaşlarının hüquqlarının beynəlxalq müdafiə sistemi. “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, № 1, 2011
 • YUNESKO-nun informasiya-kommunikasiya fəaliyyəti. Bakı Universitetinin Xəbərləri, “Humanitar elmlər” seriyası, № 2, 2011
 • Beynəlxalq təşkilatların media siyasəti və hüquq-mühafizə orqanları fəaliyyətinin KİV-də işıqlandırılması məsələləri.  “Tarix və  onun problemləri” jurnalı, Bakı, №4, 2012
 • Beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətində söz və ifadə azadlığına təminat. “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, № 1, 2013
 • BMT çərçivəsində söz və ifadə azadlığı sahəsində dünya dövlətlərinin vəzifələri.  “Dirçəliş-XXI əsr”, № 1-2 (173-174), 2013
 • Azərbaycanın beynəlxalq media-kommunikasiya əlaqələrinin inkişafı.  “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, № 3, 2013
 • ATƏT-in KİV azadlığı üzrə Nümayəndəsi institutunun fəaliyyət prinsipləri. Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri, Bakı, № 1, 2013
 • Demokratik media təcrübəsində şəxsi həyatın toxunulmazlığı hüququ. “Dirçəliş-XXI əsr”, № 3, 2013
 • Beynəlxalq təcrübədə mətbuatın inzibati və iqtisadi vasitələrlə tənzimlənməsi. “Tarix və оnun problemləri” jurnalı, Bakı, № 4, 2013
 • Media-informasiya fəaliyyətində demokratik məhdudiyyətlərin beynəlxalq prinsipləri.  “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, № 1, 2014
 • Beynəlxalq jurnalistikanın elmi-nəzəri problemləri və müasir inkişaf meylləri. “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, № 2, 2014
 • Beynəlxalq təcrübədə jurnalistlərin informasiya mənbələrinin müdafiəsi hüququ. “Dirçəliş-XXI əsr”, 2014.
 • Beynəlxalq təşkilatların media siyasətində və demokratik ölkələrin KİV qanunvericiliyində antiinhisar tədbirləri. - Bakı Universitetinin Xəbərləri, “Humanitar elmlər” seriyası, № 1, 2015
 • Azərbaycan media qurumlarının beynəlxalq jurnalist hərəkatında iştirakı. “Tarix və onun problemləri” jurnalı, Bakı, № 1, 2015
 • Müasir Azərbaycan  mətbuatının inkişaf problemləri beynəlxalq təşkilatların media siyasəti kontekstində. Avtoreferat. Bakı, 2016
 • Müstəqil Azərbaycanın mətbuat sisteminin təşəkkül prosesi (1989-1991). Müasir medianın yaradıcılıq prinsiplərini milli mətbuata tətbiqi yolları III Beynəlxalq elmi nəzəri konfransın materialları, Bakı, 2017


Respublika elmi konfransların materialları:

 • İnsan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasında mətbuat azadlığı problemi. T.Rüstəmovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2006
 • Dövlətlərarası informasiya mübadiləsinin hüquqi prinsipləri beynəlxalq jurnalistikanın tərkib hissəsidir. Azərbaycanda jurnalistikanın aktual problemləri. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2009
 • Informasiya cəmiyyətində KİV-in nəzəri problemləri. “Füyuzat” jurnalının 100  illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2007
 • Insan haqları üzrə Ümumdünya Bəyannaməsində informasiyaya giriş məsələləri. Həsən bəy Zərdabinin  vəfatının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2008
 • İnformasiya cəmiyyətinin mahiyyəti və təşkili prinsipləri: beynəlxalq təcrübə. Azərbaycan jurnalistikası qloballaşma dövründə: qaynaqlar və perspektivə baxış. Nəsir İmanquliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2011
 • Beynəlxalq təşkilatların müasir media siyasətində informasiyaya çatım  problemi. Jurnalistikanın nəzəri konsepsiyaları və mətbuat təcrübəsi. I Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2012
 • Söz və ifadə azadlığının əsas meyarları və beynəlxalq birliyin bu sahədə   tanıdığı məhdudiyyətlər. Qloballaşma dövründə medianın aktual problemləri. II Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2012


Beynəlxalq elmi konfransların materialları:

 • Независимые и плюралистические средства массовой информации в процессе  интеграции страны в международное сообщество.  В кн.: Материалы ХI всероссийской научной конференции по проблемам мировой истории ХVI-XXI вв. Санкт-Петербург, 2009
 • Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций как важный фактор интеграции страны в мировое сообщество (по материалам Азербайджана начала 90-х годов ХХ века). В кн.: Мир в новое время. Сборник материалов  ХII  всероссийской научной конференции по проблемам  истории международных отношений ХVI-XX вв. Санкт-Петербург, 2010
 • Медиа-политика ОБСЕ и совершенствование нормативно-правовой базы СМИ в странах СНГ (по материалам Азербайджана). В кн.: Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения.Тезисы научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2010
 • Формирование  системы СМИ на основе принципов Совета Европы (По материалам  Азербайджана). В кн.: Материалы II Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Мировое культурно-языковое и политическое пространство: взгляд через столетия». Т. II. М., 2010
 • Проблемы свободы и распространения информации в контексте международных обязательств (по материалам Азербайджана).  В кн.: Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы. Материалы 15-й международной  конференции молодых ученых 23-30 октября 2009 г. Санкт-Петербург, 2010
 • Деятельность Представителя ОБСЕ по свободе СМИ в области расширения права  граждан на информацию в Азербайджане. В кн.: Сборник II Международной научно-практической
 • Доступ к информации в законодательстве Азербайджана в контексте международного права. В кн.: Сборник материалов международной научно- практической конференции: “Проблемы взаимодействия личности и власти в условиях построения  правового государства”. Часть II. Курск, 2010
 • Свобода информации для представителей разных национальностей в контексте международных обязательств (по материалам русскоязычной прессы Азербайджана). В кн.: Материалы международной научно-практической конференции: “Языковая  картина мира и творческая личность в условиях  трансграничья”. Чита,  2011
 • Конференции “Проблемы взаимодействия личности и власти в условиях построения правового государства”. Курск, 2011
 • ЮНЕСКО и формирование норм международного обмена информацией в 50-70-е годы ХХ века.  В кн.: Материалы III Всероссийской  (с международным участием) научно-практической конференции «Мировое культурно-языковое и политическое пространство: взгляд через столетия». М., 2011

KİTABLAR

 • Из истории революционного движения молодежи Азербайджана (Учебнo-методическая разработка). (3 п.л). Баку, издательство АГУ, 5 п.л., 1987
 • XX əsrin siyasi tarixi. Mühazirə kursu (müəlliflər kollektivi). Bakı, 20 ç.v., 1991
 • Əli bəy Hüseynzadə və müsavatçılıq məfkürəsinin yaranması. Bakı, Azərnəşr, 5 ç.v., 1998
 • Təbliğatın sosioloji və psixoloji mahiyyəti. Bakı, “Ulu” nəşriyyatı, 5 ç.v., 2000
 • “Beynəlxalq jurnalistikanın müasir problemləri”  kursunun tədris-metodik  məsələləri. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 3 ç.v., 2011
 • Beynəlxalq jurnalistika: təşəkkül prosesi və demokratik ölkələrin media təcrübəsi. Monoqrafiya. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti Nəşriyyatı, 15 ç.v., 2013
 • Beynəlxalq jurnalistika dünya media sistemində. Dərs vəsaiti. Bakı, Bakı Dövlət Universiteti Nəşriyyatı, (9 ç.v.), 2013
Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009