Home
AZ | EN | RU




JURNALİSTİKA
FAKÜLTƏSİ

Seçmə fənn-Azərbaycan mətbuat tarixinin tədqiqi məsələləri

Fənnin məqsədi: Azərbaycan mətbuat tarixinə dair elmi-nəzəri düşüncənin təşəkkülü və inkişaf mərhələlərini öyrənmək, ayrı-ayrı məsələlərə, şəxsiyyətlərə dair araşdırmaları təhlil etməkdir.  Bu zaman jurnalistikanın fəaliyyətini milli-ictimai şüurun inkişafı ilə eyni paraleldə şərh etmək və onun təhlil prinsiplərini aydınlaşdırmaqdır.

Fənnin əhəmiyyəti: Milli jurnalistika və publisistikaya dair elmi-nəzəri fikrin  təhlil, tədqiq və tədris prinsiplərini müəyyənləşdirmək, peşəkar tədqiqatçıların hazırlanmasına kömək etməkdir.

Qiymətləndirmə: əyani şöbədə yazılı, qiyabi şöbədə isə test üsulu ilə aparılır.              

Bookmark and Share


© Bakı Dövlət Universiteti 2009